Lönesättning

Senast ändrad: 13 januari 2023
miniräknare och mynt, foto

När du anställs vid SLU sätts din lön främst utifrån arbetsuppgifternas komplexitet, kraven på kompetens och problemlösningsförmåga samt ansvar, befogenheter och graden av självständighet. I samband med lönerevisionen bestäms din nya lön främst utifrån din prestation i förhållande till verksamhetsmålen.

När ändras din lön?                      

Din lön kan ändras i samband med lönerevision som normalt sker årligen, oftast på hösten. Vid lönerevision görs en översyn av lönerna. I samband med lönerevisionen bestäms din nya lön främst utifrån din prestation i förhållande till verksamhetsmålen och de individuella mål som du och din chef satt upp vid det årliga medarbetarsamtalet. Som stöd för bedömning av din prestation finns SLU:s lönekriterier

Nivån på de nya lönerna i samband med lönerevision beror både på hur de centrala avtalen som träffas av arbetsmarknadens parter ser ut och vilket utrymme som finns i SLU:s budget.

Vid SLU används två revisionsmodeller; lönesättande samtal för Saco-medlemmar, medarbetare som inte är anslutna till någon facklig organisation samt för de OFR/ST-medlemmar som så önskar och traditionell förhandling för medlemmar i Seko samt de medlemmar i OFR/ST som vill att lönen sätts i traditionell förhandling.

Om du är anställd som doktorand justeras din lön enligt den så kallade doktorandstegen.

Övrig löneökning utanför revisionen

Lönen kan även ändras vid befordran eller ny kompetens till exempel om du antas som docent, om du får en ny anställning med mer kvalificerade arbetsuppgifter eller om det finns andra speciella omständigheter, vid befordran eller ny kompetens


Kontaktinformation

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen