Ultuna konstklubb

Senast ändrad: 14 mars 2024
Siluett av person som håller ett hjul ovanför huvudet. Text: UKK, Ultuna Konstklubb

Ultuna Konstklubb (UKK) har sedan klubben bildades 1992 aktivt verkat för att bland universitetets anställda stärka sammanhållning och engagemang för att därmed lättare uppnå gemensamt uppställda mål. Klubben ger också SLU:s pensionärer en möjlighet att bibehålla banden med Ultuna. Klubbens egna syften är ”att väcka, underhålla och utbreda intresset för konst och konsthantverk samt att främja studieverksamhet och att ordna utlottning av inköpta konstverk”

Klubben har nu runt hundra medlemmar, verksamheten är ideell och finansieras av medlemmarnas avgifter uppgår till 480 kronor per person och år.

UKK är medlem i Sveriges Konstföreningar som bland annat utbildar konstföreningarnas styrelseledamöter och ger föreningarna stöd i verksamheten.

Huvudparten av medlemsavgifterna används för inköp av konst som lottas ut bland medlemmarna en gång per år. Kostnaderna för klubbens verksamhet uppgår genomsnittligen till 5 000 kronor per år. Dessa pengar går till omkostnader i samband med utflykter till museer och till workshops med konstnärer, till klubbens årliga vernissage och årsmöte, samt till plusgiroavgift m.m. För utskick av inbjudningar och information till UKK:s medlemmar utnyttjar klubben främst e-post. UKK köper vid behov kopieringstjänster ute på institutioner.

Medlemskap

Fyll i blanketten nedan och skicka till löneavdelningen. Nu gällande årsavgift är 480 kronor, vilket motsvarar ett månadsvis överfört belopp på 40 kronor.

Om man blir medlem under året skall månadsavgiften fr o m januari månad betalas retroaktivt. De ackumulerade retroaktiva månadsavgifterna dras vid första avdragstillfället.

Medgivande av löneavdrag för Ultuna konstklubb

Styrelse

UKK:s styrelse består av åtta medlemmar. Juni 2023 ser styrelsen ut på följande vis:

  • Ordförande - Maria Sjölund
  • Sekreterare och konstförvaltare - Lousia Hatamian
  • Ekonomiansvarig - Anneli Adler
  • Klubbmästare - Karin Bennmarker
  • Informationsansvarig - Janne Nordlund Othén
  • Ledamot - Rose-Marie Lind
  • Ledamot - Deanne Redr 
  • Ledamot - Maria Orvehed 

Kontakt

E-post: ultuna.konstklubb@slu.se

Kontaktuppgifter till enskilda styrelseledamöter hittar du i personalkatalogen.

Aktiviteter 2024

Årsmöte 18 mars kl 16:30

Dagordning

1.    Årsmötets öppnande  

2.    Val av ordförande och sekreterare för årsmötet  

3.    Godkännande av att kallelse till årsmötet utgått i behörig ordning Enligt klubbens stadgar ska årsmötet hålls i mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Personlig kallelse ska utsändas senast tre veckor före mötet. 

4.    Val av två medlemmar som rösträknare och att jämte ordföranden justera protokollet 

5.    Fastställande av dagordningen  

6.    Styrelsens verksamhetsberättelse  

7.    Ekonomisk berättelse för 2023  

8.    Revisorernas berättelse  

9.    Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen  

10. Behandling av motioner. Enligt klubbens stadgar ska motioner till årsmötet vara inlämnade senast 14 dagar före årsmötet. 

11. Nya ledamöter, bilaga (valberedningen)  

12. Tillsättande av valberedning  

13. Val av funktionsmottagare för e-post via mejlbox: ultuna.konstklubb@slu.se

14. Beslut ändrade rutiner för utlottning from år 2023 

15. Beslut om verksamhetens inriktning för det kommande året 2024 

16. Beslut om budget för år 2024  

17. Beslut om medlemsavgift Förslag oförändrad 2023 

18. Mötets avslutande 

Valberedningens förslag till styrelse hittar du via denna länk

Vi bjuder på lättare förtäring. Anmäl dig senast 15 mars till Karin.Bennmarker@slu.se så att vi vet hur många som kommer.

Årsmöteshandlingar:

Verksamhetsberättelse

Lotterilista

Utflykt till Waldemarsudde 11 april

Den 11 april åker Ultuna Konstklubb på utflykt till Waldemarsudde för att se utställningen om Marie Krøyer. Vi har en buss som hämtar oss på Ultuna utanför Ulls hus klockan15.00 för avfärd mot Stockholm. Visning är bokad till 16.30, och efter det har vi tid för att titta på utställningarna och äta mat innan vi åker tillbaka vid 20.00. På vägen tillbaka kan man hoppa av vid Centralstationen om man vill. Observera dock att avgången bara sker från Ultuna.

Då vi har medel avsatta för utflykter blir denna aktivitet kostnadsfri.

Anmäl er till maria.sjolund@slu.se senast 5/4. Det är max 20 personer som kan följa med, så det är först till kvarn som gäller som vanligt.

Välkomna!

https://waldemarsudde.se/

Konstvandring i Uppsala 14 maj

Emilie Karlsmo från Konstvetenskapliga institutionen på Uppsala universitet guidar oss genom centrala Uppsala.

"Minnets materialisering" heter vandringen som börjar vid Carolina Rediviva (samling vid den späde prins Gustaf) och avslutas vid Finn Malmgren vid V-Dala nationshus. Datum. 14 maj 2024 

Samling vid Carolina/Prins Gustafs staty kl 16:15

Vandringen är gratis men maxantal är 20 personer. Anmälan görs till ultuna.konstklubb@slu.se

Först till kvarn!


Kontaktinformation