Ultuna konstklubb

Senast ändrad: 17 augusti 2023
Siluett av person som håller ett hjul ovanför huvudet. Text: UKK, Ultuna Konstklubb

Ultuna Konstklubb (UKK) har sedan klubben bildades 1992 aktivt verkat för att bland universitetets anställda stärka sammanhållning och engagemang för att därmed lättare uppnå gemensamt uppställda mål. Klubben ger också SLU:s pensionärer en möjlighet att bibehålla banden med Ultuna. Klubbens egna syften är ”att väcka, underhålla och utbreda intresset för konst och konsthantverk samt att främja studieverksamhet och att ordna utlottning av inköpta konstverk”

Klubben har nu runt hundra medlemmar, verksamheten är ideell och finansieras av medlemmarnas avgifter uppgår till 480 kronor per person och år.

UKK är medlem i Sveriges Konstföreningar som bland annat utbildar konstföreningarnas styrelseledamöter och ger föreningarna stöd i verksamheten.

Huvudparten av medlemsavgifterna används för inköp av konst som lottas ut bland medlemmarna en gång per år. Kostnaderna för klubbens verksamhet uppgår genomsnittligen till 5 000 kronor per år. Dessa pengar går till omkostnader i samband med utflykter till museer och till workshops med konstnärer, till klubbens årliga vernissage och årsmöte, samt till plusgiroavgift m.m. För utskick av inbjudningar och information till UKK:s medlemmar utnyttjar klubben främst e-post. UKK köper vid behov kopieringstjänster ute på institutioner.

Medlemskap

Fyll i blanketten nedan och skicka till löneavdelningen. Nu gällande årsavgift är 480 kronor, vilket motsvarar ett månadsvis överfört belopp på 40 kronor.

Om man blir medlem under året skall månadsavgiften fr o m januari månad betalas retroaktivt. De ackumulerade retroaktiva månadsavgifterna dras vid första avdragstillfället.

Medgivande av löneavdrag för Ultuna konstklubb

Styrelse

UKK:s styrelse består av åtta medlemmar. Juni 2023 ser styrelsen ut på följande vis:

  • Ordförande - Maria Sjölund
  • Sekreterare och konstförvaltare - Lousia Hatamian
  • Ekonomiansvarig - Anneli Adler
  • Klubbmästare - Karin Bennmarker
  • Informationsansvarig - Janne Nordlund Othén
  • Ledamot - Rose-Marie Lind
  • Ledamot - Deanne Redr 
  • Ledamot - Maria Orvehed 

Kontakt

E-post: ultuna.konstklubb@slu.se

Kontaktuppgifter till enskilda styrelseledamöter hittar du i personalkatalogen.

Aktiviteter 2023

10 september – Skokloster och Åbergs museum

Söndagen den 10/9 börjar vi dagen med att åka i hyrd buss, till Skokloster för en specialvisning om konsten på slottet. Efter lunch på Skokloster åker vi vidare till Bålsta och Åbergs museum och får visning och fika. En mer detaljerad inbjudan kommer senare, men notera datumet och kostnaden 300 kronor redan nu. Maxantalet på denna resa är 20 personer.

26 oktober – Bror Hjorts hus

Visning och verkstad hos Bror Hjorts hus klockan 16-17.30, maxantalet är 15 personer och kostnaden är 160 kronor.

Om du redan nu vet att du vill vara med på någon av dessa så anmäl dig till: maria.sjolund@slu.se


Kontaktinformation