Arbetsskada

Senast ändrad: 07 mars 2024

Om en anställd eller student skadar sig i arbetet eller under studierna ska en anmälan om arbetsskada göras. Detsamma gäller vid tillbud, det vill säga när någon kunde ha skadat sig. Anmälan görs via IA-systemet.

Arbetsskada - en definition

En arbetsskada är en skada som har uppstått pga. olycksfall eller någon annan skadlig inverkan i arbetet, s.k. arbetssjukdomar. Om man skadas vid direkt färd till eller från arbetet kan det i vissa fall räknas som arbetsskada. Alternativt kan det bedömas som färdolycksfall.

Personskadeersättning

Vid en arbetsskada kan du som medarbetare få ersättning antingen via Försäkringskassan eller AFA försäkring. Medarbetare anmäler på egen hand till Försäkringskassan eller till AFA. För att få ersättning för vissa kostnader man haft måste man visa upp behandlingskvitton där namn och personnummer finns med.

arbetsskadeguiden kan du se vart du ska vända dig och anmäla för att få ersättning för din skada. Mer information om SLUs försäkringar finns här.


Kontaktinformation

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen, SLU