Ekonomiregistrerare

Senast ändrad: 30 maj 2024

Ekonomiregistreringsrollen innehåller huvudsakligen arbetsuppgifter vilka innebär arbete i något av de ekonomiadministrativa systemen Unit4 ERP och Proceedo. På denna sida beskrivs rollens arbetsuppgifter och kompetenskrav. Här hittar du även ett "Välkomstpaket" för nya ekonomiregistrerare. Rollen är direkt kopplad till utökad behörighet i ERP och Proceedo. Det finns även en särskild utbildning för nya ekonomiregistrerare.

Rollen Ekonomiregistrerare är en av fyra administrativa roller som hör till ämnesområdet ekonomi.

Rollbeskrivning

Ekonomiregisteringsroll

Ekonomiregistreringsrollen innehåller huvudsakligen arbetsuppgifter vilka innebär arbete i något av de ekonomiadministrativa systemen Unit4 ERP och Proceedo. Rollen hanterar löpande bokföring, fakturering, kontering av beställningar och fakturor. Delar av dessa arbetsuppgifter kan även utföras av Övergripande ekonomirollen.

Arbetsuppgifter

 • Genomföra inventering av inventarier, ta fram underlag. 

Unit4 ERP

 • Löpande bokföring, registrera fördelningar/omföringar (t.ex. anslag, lokalkostnader, rättelser).
 • Lägga upp fritt fält (kan även utföras av Övergripande ekonomirollen).
 • Upprätta bokslutsspecifikationer vid årsbokslut (kan även utföras av Övergripande ekonomirollen).
 • Genomföra månadsavstämningar (kan även utföras av Övergripande ekonomirollen).
 • Ta emot och sammanställa underlag för fakturering.
 • Utreda fakturafrågor (t.ex. kontakt med leverantörer).
 • Fakturera (internt och externt) enligt gällande regler.
 • Registrera och betala ut stipendier i form av icke statliga medel till gästforskare och forskarstuderande.
 • Ta ut rapporter vid förfrågan (kan även utföras av Övergripande ekonomirollen).

Proceedo

 • Stöd till institutionens mottagare av fakturor i Proceedo.
 • Kontera fakturor enligt gällande regler.
 • Kontera beställningar enligt gällande regler.
 • Utreda fakturafrågor (t.ex. kontakt med leverantörer).

Kompetenskrav

 • Grundläggande ekonomikunskaper (gymnasieekonom eller motsvarande).
 • Kunskaper i relevanta delar av SLU:s redovisningsmodell och andra regelverk.
 • Kunskaper i Unit4 ERP.
 • Kunskaper i Proceedo.

Rollen ger utökad behörighet i  Proceedo och ERP

Rollen är direkt kopplad till utökad behörighet i systemen Proceedo och ERP:

 1. konteringsbehörighet i beställnings- och fakturahanteringssystemet Proceedo samt

 2. behörighet att registrera försäljningsorder och huvudboksomföringar i ERP.

Det räcker alltså att bli tilldelad rollen för att också få den utökade behörigheten i systemen.

Krav för att få använda systemen

Det är obligatoriskt att gå igenom Välkomstpaketet för nya ekonomiregistrerare innan man börjar använda systemen. Se avsnittet Välkomstpaket för nya ekonomiregistrerare nedan.

Krav för att få permanent behörighet

När man först tilldelas rollen får man tillfällig behörighet.

För att behörigheten ska bli permanent måste man gå den kurs som listas i avsnittet Utbildning.

 

Utbildning

Följande utbildning finns för ekonomiregistrerare:

 

Välkomstpaket för nya ekonomiregistrerare

Här finns ett välkomstpaket som ger nya ekonomiregistrerare en introduktion i vilka arbetsuppgifter som ingår i rollen och var man hittar information och verktyg för att kunna utföra dessa:

Välkomstpaket för ekonomiregistrerare

Som ny ekonomiregistrerare är det obligatoriskt att gå igenom detta.