Beställnings- och fakturahanteringssystemet Proceedo

Senast ändrad: 19 maj 2022
Logotype för systemet Proceedo. Skärmklipp.

Proceedo är SLU:s system för att utföra beställningar och hantera leverantörsfakturor.

Så långt som möjligt ska alla beställningar utföras i Proceedo. Därmed säkerställer vi att  SLU följer befintliga ramavtal och kostnaden attesteras innan köpet är utfört.

Beställnings- och fakturaflödena i Proceedo

  1. Beställaren (enbart i beställningsflödet) skapar en varukorg och lägger in kostnadsställe och projekt på beställningen.
  2. Ekonomiregistreraren kontrollerar och justerar konteringen i beställningsflödet samt konterar fakturorna i fakturaflödet.
  3. Attestanten attesterar beställningarna och fakturorna i respektive flöde. Efter attest av en beställning skickas en order till leverantören och efter attest av en faktura skickas betalningen till banken.
  4. Beställaren (enbart i beställningsflödet) leveranskvitterar när varan/varorna kommit eller tjänsten är utförd.
  5. Fakturagranskaren (enbart i fakturaflödet) är den som utfört beställningen och kontrollerar att fakturan stämmer överens med order, leverans och pris samt anger kostnadsställe, projekt och vad köpet avser.

Beställningsflödet

 Beställningsflödet i Proceedo. Flödesschema med symboler för roller/händelser och beskrivning av aktiviteter. Beställaren (en grå kundvagn med ett blålila ”e”) lägger en beställning, Ekonomiregistreraren (en grå och svart miniräknare) kontrollerar/justerar konteringen, Attestanten (en grön ”bock”) attesterar beställningen och vid leverans så leveranskvitteras (ett beige paket) beställningen. Illustration.

 

Fakturaflödet

Fakturaflödet i Proceedo. Flödesschema med symboler av roller/objekt och beskrivning av händelser. Fakturan (ett vitt dokument) inkommer, Fakturagranskaren (ett förstoringsglas över ett vitt papper) granskar fakturan, Ekonomiregistreraren (en grå och svart miniräknare) konterar, Attestanten (en grön ”bock”) attesterar fakturan och slutligen går betalningen till banken (ett grått hus med $-symbol). Skärmklipp.

 

Om fakturan hör till en beställning i Proceedo är kostnaden redan är attesterad. Fakturan går då direkt till betalning när den kommer, förutsatt att leveranskvittensen är utförd och fakturan stämmer med ordern.

 

Flöde i Proceedo från beställning till betalning. Beställaren (en grå kundvagn) lägger en beställning, Ekonomiregistreraren (en grå och svart miniräknare) kontrollerar/justerar konteringen, Attestanten (en grön ”bock”) attesterar beställningen. Vid leverans så leveranskvitterar man (ett beige paket). När fakturan kommer (vitt dokument) skickas betalningen till banken (grått hus). Skärmklipp av flödesschema med illustrationer.

 

Gå till sidan Att göra ett inköp för mer information om hur du utför en beställning i Proceedo.

 

Logga in via Proceedoportalen

Proceedoportalen hittar du inloggningen till Proceedo. Där finns även information från supporten och länkar till andra sidor.

 

Handböcker och e-guider

På sidan Handböcker och e-guider Proceedo finns utbildningsmaterial gällande systemet.