Beställnings- och fakturahanteringssystemet Proceedo

Senast ändrad: 02 december 2021
Logotype för systemet Proceedo. Skärmklipp.

Proceedo är SLU:s system för att utföra beställningar och hantera leverantörsfakturor.

Så långt som möjligt ska alla beställningar utföras i Proceedo. Därmed säkerställer vi att  SLU följer befintliga ramavtal och kostnaden attesteras innan köpet är utfört.

Beställnings- och fakturaflödena i Proceedo

  1. Beställaren (enbart i beställningsflödet) skapar en varukorg och lägger in kostnadsställe och projekt på beställningen.
  2. Ekonomiregistreraren kontrollerar och justerar konteringen i beställningsflödet samt konterar fakturorna i fakturaflödet.
  3. Attestanten attesterar beställningarna och fakturorna i respektive flöde. Efter attest av en beställning skickas en order till leverantören och efter attest av en faktura skickas betalningen till banken.
  4. Beställaren (enbart i beställningsflödet) leveranskvitterar när varan/varorna kommit eller tjänsten är utförd.
  5. Fakturagranskaren (enbart i fakturaflödet) är den som utfört beställningen och kontrollerar att fakturan stämmer överens med order, leverans och pris samt anger kostnadsställe, projekt och vad köpet avser.

Beställningsflödet

 

 

Fakturaflödet

 

Om fakturan hör till en beställning i Proceedo är kostnaden redan är attesterad. Fakturan går då direkt till betalning när den kommer, förutsatt att leveranskvittensen är utförd och fakturan stämmer med ordern.

 

 

Gå till sidan Att göra ett inköp för mer information om hur du utför en beställning i Proceedo.

 

Logga in via Proceedoportalen

Proceedoportalen hittar du inloggningen till Proceedo. Där finns även information från supporten och länkar till andra sidor.

 

Handböcker och e-guider

På sidan Handböcker och e-guider Proceedo finns utbildningsmaterial gällande systemet.