13. Intern styrning och kontroll

Senast ändrad: 18 september 2019

Intern kontroll är primärt ett ledningsverktyg med väsentlig betydelse för ledningen. Kontrollsystemen bidrar till att säkra att beslut vilar på ett korrekt underlag. De skyddar också mot förluster eller förstörelse av SLU:s tillgångar.

 

Med intern kontroll menas här organisation och rutiner som gör

  • att redovisningen blir riktig och fullständig och

  • SLU:s resurser används som ledningen tänkt sig

 

För mer information om intern kontroll se Styrning och organisation - Internrevision.

Sidansvarig: jenny.kjellstrom@slu.se