Inköp vid SLU

Senast ändrad: 28 juli 2020

Under Stöd & service / Administrativt stöd /Inköp finns information om vad som gäller för inköp vid SLU. Där hittar du till exempel instruktioner för hur du gör ett inköp samt information om ramavtal, upphandling och beloppsgränser.

Om du ska utföra ett inköp kan du gå direkt till sidan Att göra ett inköp.