Inköp vid SLU

Senast ändrad: 19 maj 2022

Under Stöd & service / Administrativt stöd /Inköp finns information om vad som gäller för inköp vid SLU. Där hittar du till exempel instruktioner för hur du gör ett inköp samt information om ramavtal, upphandling och beloppsgränser.

Om du ska utföra ett inköp kan du gå direkt till sidan Att göra ett inköp.