Fakturaarkivet Palette Arena

Senast ändrad: 16 maj 2024
Logotype för systemet PaletteArena. Skärmklipp.

PaletteArena var SLU:s system för hantering av leverantörsfakturor till och med 2018-04-06. Systemet används nu endast som ett arkiv för de fakturor som inkom i systemet.

Den 11 april 2018 lämnade SLU Palette Arena som fakturahanteringssystem för att istället behandla leverantörsfakturorna i Proceedo.

Palette finns nu endast kvar med en arkivlicens för att återsöka leverantörsfakturor som inkom till SLU till och med 2018-04-06.

Att logga in

Du kan inte längre logga in med ditt egna Palette-konto! För att logga in i systemet måste du kontakta ekonomisystem@slu.se och be om att få uppgifter till ett tillfälligt utlåningskonto.

Palette kan bara nås inifrån SLU:s nätverk. Om man befinner sig utanför nätverket och vill nå systemet måste man använda VPN-koppling.

Inloggning nås från medarbetarwebbens första sida under Verktyg och system

 

Handbok i PaletteArena

I handboken finns mer information om inloggning samt hur du söker efter fakturor, m.m.:

Handbok i PaletteArena

Söka efter arkiverade leverantörs-fakturor i PaletteArena t.o.m. 2018-04-06

Logotype för systemet PaletteArena. Skärmklipp.

Fakta:

SLU började använda PaletteArena i november 2002. Systemet hette då Baltzar. Genom åren har vi behandlat ca 1.407.000 fakturor i systemet!