Internationalisering

Senast ändrad: 26 juni 2024

SLU har samarbeten med lärosäten över hela världen. Internationaliseringsarbetet handlar bland annat om student- och personalutbyten, forskningssamarbeten, samarbetsprojekt inom utbildningsområdet, internationalisering av utbildningarna, integrering av Agenda 2030 samt deltagande i internationella nätverk och projekt.

Stöd för ditt arbete

Som anställd vid SLU kommer du troligen att komma i kontakt med internationalisering i en eller annan form.

På denna sida finns länkar till sidor med stöd för ditt arbete med internationalisering ur olika aspekter. 

Ansvarsfull internationalisering

Alla samarbeten kräver att allt går rätt till. Här finns information om de viktigaste bitarna vad gäller avtal osv.

Inkommande personal och anställd stationerad i utlandet

Inkommande personal

SLU-anställd stationerad i utlandet

Som statlig myndighet får SLU inte anställa en medarbetare som arbetar i ett annat land enligt lag. Ett undantag är om personen arbetar utomlands med ett URA-avtal.  

För dig med personalroll

Resurser för dig - för internationellt samarbete/utbyte

Finanisieringsmöjligheter för forskning och mobilitet

Länkar till finansiärer

Nätverk för utbildnings- och forskningssamarbete

Norden/Baltikum

Europa

Globalt

Interna SLU-nätverk

  • Globalt nätverk för SLU:are
    Ett nätverk öppet för alla anställda och doktorander vid SLU som är involverade eller intresserade av samarbete med låginkomstländer. Nätverket koordineras av SLU Global, en enhet på ledningskansliet som stöder SLU:s arbete för global utveckling för att bidra till Agenda 2030.

Studentmobilitet

Internationalisering av utbildningar

Stöd i arbetet med att integrera internationella och interkulturella aspekter i läroplaner, undervisningssammanhang och stödtjänster ("internationalisering på hemmaplan"):

Kompetensutveckling och nätverk

Internationalisering av läroplanen

IoC, Internationalization of Curriculum, är ett begrepp inom högre utbildning som syftar till att säkerställa inkluderande och rättvis utbildning av hög kvalitet. 

Karolinska institutet har en bra beskrivning av IoC på sin hemsida: What is Internationalisation of the Curriculum (IoC)?

Vill du internationalisera din utbildning/påbörja en IoC-process?

Kontakta Natalie Jellinek, natalie.jellinek@slu.se, pedagogisk utvecklare vid Avdelningen för lärande och digitalisering.

Mer information

För dig som är intresserad av att läsa mer finns ytterligare information och länkar här: Internationalisering på hemmaplan och IoC


Kontaktinformation

Ylva Hillbur är vicerektor med ansvar för internationella relationer.