Medarbetarwebben

Lärande och digitalisering

Avdelningen för lärande och digitalisering erbjuder spetskompetens inom pedagogik och media samt tillhandahåller digitala verktyg för utbildningar från grund- till forskarnivå.

Med anledning av virusutbrottet lägger vi om alla kurser & seminarier till distans via zoom.

  • Sista ansökningsdag till höstens kurser: 15 april.
  • Alla vårens pedagogiska kurser ges på distans.
  • Alla vårens lärarluncher är inställda.
  • Alla vårens lunchkollokvier för forskarhandledare ges på distans.

Vi möjliggör förändring

Avdelningen för lärande och digitalisering är en strategisk expertfunktion inom högskolepedagogik, IT-pedagogik, media och utbildningssystem. Avdelningen ansvarar också för SLU:s högskolepedagogiska kurser och digitala utbildningssystem.

Vi stödjer SLU:s undervisande personal och andra som på något sätt är verksamma inom utbildning genom konsultation, projektledning, kurser och seminarier.

Vi driver dessutom samverkansprojekt med andra lärosäten och nätverk både nationellt och internationellt.

Publicerad: 08 april 2020 - Sidansvarig: ld-webb@slu.se
Loading…