Medarbetarwebben

Pedagogiskt och digitalt stöd i utbildningen

Avdelningen för lärande och digitalisering erbjuder spetskompetens inom pedagogik och media samt tillhandahåller digitala verktyg för utbildningar från grund- till forskarnivå.

LD_Tree_buzzwords_880x660.png

Pedagogik i framkant

Vi möjliggör förändring

Avdelningen för lärande och digitalisering har en strategisk expertfunktion inom pedagogik, IT-pedagogik och media, samt tillhandahåller pedagogiskt sakkunniga vid t.ex. docentföreläsningar. Vi ansvarar såväl för den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen inom SLU som alla digitala utbildningssystem.

Vi är ett stöd för ledningen, fakulteter, institutioner, studenter och undervisande personal i arbetet med att främja den högskolepedagogiska utvecklingen. Arbetet sker i många fall i samarbete med administrativa avdelningar och SLU-biblioteket. Vi samverkar ofta med andra universitet och nätverk både nationellt och internationellt.

Avdelningen erbjuder konsultationer och ett brett utbud av kurser och seminarier till SLU:s undervisande personal på alla tre utbildningsnivåer.

Loading…