Introduktion av nyantagna doktorander

Senast ändrad: 18 augusti 2021

En nyantagen doktorand är i behov av introduktion till utbildningen för att få en så bra start som möjligt. Anställda doktorander och övriga doktorander som kommer att tillbringa tid på institutionen är även i behov av en introduktion av institutionen.

Institutionen har ansvaret att introducera den nyantagna doktoranden på ett relevant sätt. Det anordnas även introduktionstillfällen på till exempel fakultetsnivå. För institutioner som känner att de behöver stöd i denna process så finns nedanstående dokument.

Det är viktigt att doktorander som inte är anställda vid SLU ges samma introduktion till utbildningen som anställda doktorander får, och att de får information om de delar av SLU, fakultet och institution som de behöver för att genomföra sin utbildning.

Digital introduktionskurs för doktorander

Rekommendationer för introduktion av nyantagna doktorander

Checklista för institutionerna

SLU:s organisation för forskarutbildning - kort presentation

 


Kontaktinformation

LTV-fakultetens studierektorer för forskarutbildning:

Helene Larsson Jönsson, Alnarp. Tel: 040-415370. Ansvarig för naturvetenskapliga och teknologiska ämnen.
Åsa Klintborg Ahlklo, Alnarp. Tel: 040-415421. Ansvarig för humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen.

NJ-fakultetens studierektorer för forskarutbildning:

Elisabet Lewan, Uppsala, Tel: 018-67 26 29
Robert Glinwood, Uppsala, Tel: 018-67 23 42

S-fakultetens vicedekan för forskarutbildning:

Göran Spong, Umeå. Tel: 0730-350641

VH-fakultetens studierektor för forskarutbildning:

Carl-Gustaf Thulin, Uppsala. Tel: 0705-64 53 58

 

Generellt om forskarutbildningen på universitetsövergripande nivå: 

Lotta Jäderlund eller Eva Stening