Examination på distans

Senast ändrad: 18 september 2023

När du examinerar på distans finns det några saker som du kan tänka på. Här finns kort information och några råd för varje steg i processen, att förbereda, genomföra och efterarbeta en examination.

I informationen hittar du förslag, men det är viktigt att du anpassar examinationen efter den typ av kunskap som du vill att studenten ska visa.

Före

examinationstillfället

Under

examinationstillfället

Efter

examinationstillfället