Vad är ISP och varför ska jag bry mig?

Senast ändrad: 13 juni 2024

Forskarutbildningens viktigaste dokument är den individuella studieplanen (ISP). Här förklarar vi vad den innebär och länkar till tips om hur du som doktorand kan använda den.
Forskarutbildningen är en individuell utbildning.

Att forskarutbildningen är individuell betyder att innehållet i utbildningen är anpassat till respektive doktorand, även för de doktorander som är antagna till samma forskarutbildningsämne. För att du som doktorand, dina handledare och universitetet ska veta vad din utbildning ska innehålla och hur den ska genomföras är det viktigt att det finns en individuell studieplan (ISP).

SLU är skyldigt enligt lag att se till att varje doktorand har en ISP som innehåller en tidsplan och doktorandens och lärosätets åtaganden. Detta betyder att SLU ska se till att även en doktorand som inte själv deltar i arbetet med sin ISP (till exempel vid sjukdom eller vid en konflikt) ändå ska få en fastställd ISP.

 

Din individuella studieplan är ett juridiskt dokument

Det är viktigt att känna till att din ISP är ett juridiskt dokument – ett slags kontrakt mellan dig som doktorand och SLU som reglerar vad din utbildning ska innehålla och hur den ska genomföras. Om utbildningen inte fungerar som det är tänkt så är det ISP som ska ligga till grund för eventuella åtgärder (till exempel vid handledarbyte eller om universitetet startar en utredning om indragning av handledning och andra resurser).

En genomarbetad ISP innebär att förväntningarna blir tydliga och därmed att det finns goda förutsättningar för en god handledning. Det innebär också att det finns goda förutsättningar att hålla tidsplanen och att eventuella problem uppmärksammas tidigt.


Ett planeringsverktyg som ska ändras vid behov

Enligt lag ska ISP uppdateras regelbundet, och hos oss på SLU ska detta ske minst en gång per år. Det är viktigt att notera i ISP:n om det till exempel uppstår förseningar eller om en planerad kurs inte genomförs och varför man måste frångå planen. Tänk dock på att ISP:n är en officiell handling och därför bör man inte skriva något i den av allt för personlig karaktär.

Planen ska vara så konkret att den utgör verkligt stöd och diskussionsunderlag för studenten och handledarna och vara utformad så att den underlättar den årliga uppföljningen av studierna. ISP:n ska vara detaljerad för det närmaste året och kan vara mindre konkret vad gäller utbildningens senare del.


Råd - att skriva din första ISP

The advice below comes from the report "The Individual Study Plan" written by Mathilda Fredriksson and presented by SFS (The Swedish National Union of Students). You will find a link below to the report if you would like to read the full report. 

 • Start early and allow your ISP work to take some time. Sometimes this can be easier said than done. But the sooner you begin seeking information and planning your ISP work, the easier the process becomes.
 • Familiarise yourself with the form, purpose, and concept of ISP in your
  studies so you gain an understanding of what it is, how it is used, and what is expected of you.
 • Be aware that ISP is a legal document regulated in the Higher Education
  Ordinance. 
 • The ISP can be used as a planning tool.
 • Talk to your supervisor. Your supervisor, and co-supervisor, should be
  available to support you in your doctoral studies and is responsible, together with you, for the establishment of the ISP.
 • Talk to other doctoral students who have progressed further in their doctoral studies. They have their own experience of recently writing and perhaps updating their ISP, and can hopefully give you advice.
 • Ask to review other doctoral students' ISPs. 
 • Make it manageable for yourself. The ISP is an important document, but it is not meant for you to spend so much time, energy, and worry on it that you feel unwell.
 • Some doctoral students are worried about or intimidated by potential legal consequences. Despite the ISP being a legal document, most of the time, for most of the doctoral students, there are no legal actions taken based on the ISP and in practice it is mostly used as a project management tool, and to measure the progress in your doctoral studies. 
 • Is anything unclear? Do not hesitate to ask!

Råd inför uppdatering av ISP

The advice below comes from the report "The Individual Study Plan" written by Mathilda Fredriksson and presented by SFS (The Swedish National Union of Students). You will find a link below to the report if you would like to read the full report. 

 • Maintain a log of your activities during the year (e.g. completed courses, conference participation, teaching hours, doctoral representation in boards, field work). This will help you remember, and make the process of following up and updating your ISP easier.
 • You can change and update your planning. Things do not always go as
  planned, and new things may arise. 
 • It gets easier – but can still feel difficult. Many doctoral students find it
  easier to update their ISP compared to filling it out for the first time, but it is still not unusual to feel uncertain or to not know everything in detail. 
 • Check your progression against the ISP regularly. The ISP documents the plan for your doctoral education that you and your supervisor have developed together. Therefore, it is good to regularly follow up the planning and progression in relation to the ISP, and not set it aside until the annual follow-up. This is not only useful for the ISP, but also to measure your progress towards attaining your PhD!