Vanliga frågor och svar om ISP-portalen

Senast ändrad: 08 april 2024

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna som rör ISP-portalen.

Att komma igång i ISP-portalen

Hur skapar jag en ISP? Hur ser processen ut?

 

Här kan du läsa en beskrivning av hur du skapar en ny preliminär ISP.

Prel ISP FÖRE antagning.jpg

Vad händer med ISP efter att doktoranden antagits?

Beskrivning av processen med preliminär ISP efter antagning

Vad händer vid den årliga uppdateringen av ISP?

ISP årlig uppdatering.jpg

Jag kan inte göra ändringar i ISP:n

För att du ska kunna göra ändringar i en ISP så behöver du först och främst ha rätt behörighet. De enda personer som kan ändra i en ISP är huvudhandledaren och doktoranden. Om det tillfälligtvis krävs att någon annan gör vissa ändringar så går det att lägga till denna person till rollen "PhD supervisor" och sedan ta bort denne när editeringarna är genomförda. 

Ibland kan du ha rätt roll men ändå inte kunna editera. Detta beror då antagligen på att endast EN roll i taget kan göra ändringar i ISP:n i portalen. För att se vilken status ISP:n är i så kan du titta längst till höger i listan i portalen. I bilden nedan ses två exempel (markerade i lila) där den översta ISP:n endast kan editeras av doktoranden ("PhD student can edit") och den nedersta endast kan editeras av handledaren ("Supervisor can edit"). För att den andra rollen ska kunna ändra så behöver ni byta status på ISP:n.  

 

ISP låst .jpg

 

 

Hur gör jag för att byta roll?

I ISP-portalen finns olika roller som till exempel doktorand, huvudhandledare och studierektor. Vilken roll du loggar in som bestämmer vilka rättigheter du har i portalen. Om du till exempel är både prefekt och handledare så behöver du byta roll för att kunna godkänna ISP:ar för din institution i din roll som prefekt, och när du vill arbeta med din doktorands ISP så byter du roll till huvudhandledare. 

Här hittar du en kort beskrivning av hur du gör för att byta roll. 

Jag kan inte byta roll när jag försöker logga in i ISP-portalen?

Du har antagligen inte blivit tilldelad rätt roll. Kontakta ISP@slu.se och berätta vilken slags roll du behöver, till exempel handledare eller doktorand, så ordnar vi det.

Både SLUPub och ISP-portalen ligger i systemet Converis. För att komma rätt väljer du olika roller, välj en roll med forskarutbildningsanknytning för att komma till ISP-portalen, till exempel "Supervisor" eller "PhD student".Här hittar du en kort beskrivning av hur du gör. 

Jag kommer in i SLUPub när jag försöker logga in i ISP-portalen?

Både SLUPub och ISP-portalen ligger i systemet Converis. För att komma rätt väljer du olika roller, välj en roll med forskarutbildningsanknytning för att komma till ISP-portalen, till exempel "Supervisor" eller "PhD student". Om du saknar någon av dessar roller så kontakta ISP@slu.se och berätta vilken slags roll du behöver, till exempel handledare eller doktorand. Här hittar du en kort beskrivning med skärmdumpar av hur du gör. 

Att skicka en ISP vidare i systemet (byta status)

När du ska godkänna en ISP och skicka den vidare i systemet så är det viktigt att känna till att detta görs i två steg. Först trycker du på knappen "Save and send", och därefter kommer en lista med några olika alternativ. Obs! Det förvalda alternativet (gråmarkerat) innebär endast att ISP:en sparas, den kommer inte att skickas vidare. Du måste alltså aktivt välja ett av de andra alternativen - och sedan trycka på "Save" för att skicka ISP:en vidare. Hur du skickar en ISP vidare - instruktion med bilder. 

Hur kan vi ge en blivande doktorand tillgång till ISP-portalen?

Alla användare av ISP-portalen måste ha ett AD-konto hos SLU. Detta skapas på institutionen av den person som är katalogansvarig. När den blivande doktoranden är tillagd i AD så kan hen läggas till i ISP-portalen.

Här kan du ta reda på vem som är katalogansvarig på din institution

Hur kan vi lägga till en extern biträdande handledare?

Alla användare av ISP-portalen måste ha ett AD-konto hos SLU. Detta skapas på institutionen av den person som är katalogansvarig. När den externa biträdande handledaren är tillagd i AD så kan hen läggas till som handledare i ISP-portalen.

Här kan du ta reda på vem som är katalogansvarig på din institution