Medarbetarwebben

TimeEdit

Under 2019/2020 bedriver SLU ett projekt för att införa systemet TimeEdit, som erbjuder ett modernt systemstöd för:

  • Tjänste- och kursplanering,
  • Beställningshantering,
  • Lokalbokning,
  • Schemaläggning,
  • Resurshantering,
  • Tentamenshantering samt
  • Digitalt schema
Loading…