TE Exam

Senast ändrad: 14 maj 2021
TE Exam Logo

TE Exam är TimeEdits modul för beställning och schemaläggning av tentamen. Modulen används även för hantering av tentamenslokaler, tentamensvärdar och tentander.

Länk till TE Exam: https://auth.timeedit.com/

Inloggning med ett personligt användarkonto skapat av Tentamensservice Uppsala eller Tentamensservice Alnarp.

Länk till manualen för beställare: TE Exam - manual för beställare

Länk till manualen för tentamensvärdar: TE Exam - manual för tentamensvärdar

För mer information om TE Exam kontakta timeedit@slu.se.