Tentamenshantering

Senast ändrad: 02 oktober 2023
TE Exam Logo

TE Exam är TimeEdits modul för beställning och schemaläggning av tentamina.

Modulen används av Tentamensservice för hantering av tentamenslokaler, tentamensvärdar och tentander.  

Inloggning med ett användarkonto skapat av Tentamensservice Uppsala eller Tentamensservice Alnarp.

Länk till manualen för beställare: TE Exam - manual för beställare

Länk till manualen för tentamensvärdar: TE Exam - manual för tentamensvärdar

TimeEdit support

Behöver du stöd med att använda TimeEdit?
Kontakta timeedit@slu.se


Kontaktinformation

Avdelningen för Lärande och digitalisering

För frågor och synpunkter om våra utbildningssystem
utb-system@slu.se.