Fältarbete/exkursion

Senast ändrad: 18 september 2023

Filma

Olika former av träning utomhus på eller utanför campus är ett naturligt inslag i många utbildningar. Att göra detta på distans i hemmiljö är en utmaning och särskilt då man vanligtvis gör detta i grupp. Du kan välja att själv spela in den miljö ni skulle ha besökt och låta studenterna jobba utifrån din film.

Du kan även låta studenterna själva finna miljöer och objekt som de kan filma och skicka in (glöm inte att de bör finnas med själva på bilden och att filmen ska vara kort). Filmerna kan på samma sätt som i flipped classroom bli ett underlag för diskussion via distans eller för frågor kopplade till filmerna som du lägger upp i Canvas.

Att ha direkt kontakt via mobiler skulle kunna vara en möjlighet men mobiltäckningen kan vara ett hinder liksom gruppstorleken. Det blir därför osäkert och svårplanerat. Ibland blir man tyvärr tvungen att ersätta ett fältarbete med ett projektarbete/en inlämningsuppgift. I andra fall kan det inte ersättas då det handlar om att träna färdigheter och det behövs en viss mängd, eller det handlar om våra sinnen med lukt och rumslig uppfattning.


Film via mobilen

Ladda upp video i Canvas