Hoppa till huvudinnehåll
Medarbetarwebben

Inspera

Under 2021 bedriver SLU ett projekt för att införa systemet Inspera. Inspera är SLU:s nya system för att hantera digital salsexamination.

Bakgrund för projektet

Ett önskemål som har framförts från flera fakulteter samt utbildningsnämnden (UN) är att verksamheten ska ha systemstöd för digital examination vilket skulle kunna effektivisera examination och tentamenshanteringen. 

Att övergå till digital salstentamen förväntas leda till positiva effekter for studenter, lärare och administratörer i form av till exempel: 

  • texter som blir enklare att läsa och bedöma,  
  • ökad säkerhet i tentamensprocessen,  
  • pedagogisk utveckling av salstentamen som examinationsform 
  • miljöbesparing vid minskad pappershantering 

Har du önskemål om att genomföra salstentamen digitalt i Inspera?

Under 2021 genomförs ett införandeprojekt men det går att i mindre skala genomföra salstentor via systemet.

Förfrågan skickas via mejl till tentamen@slu.se

För att kunna ta ställning i varje enskilt fall behövs nedan information:

  • Önskat skrivdatum
  • Önskad skrivlängd
  • Kurskod
  • Innehåller tentamen flera delar?
  • Avsedd tentamenstyp t.ex. bläddertenta, beräkningar, open-book , traditionell salsskrivning osv.
  • Ev. hjälpmedel

Återkoppling sker via telefon eller mejl från tentamensservice.

Behöver du stöd med att använda Inspera?

Om du har frågor om systemet eller behöver stöd med inloggning och funktionaliteten i Inspera.
Kontakta: Inspera@slu.se

Vad är Inspera?

Publicerad: 30 augusti 2021 -
Loading…