Medarbetarwebben

Inspera

SLU:s nya system för digital examination.

Inspera

Inspera är SLU:s nya system för att hantera digital examination.

Till att börja med kan Inspera användas på liknande sätt som Canvas när det gäller distansexamination i pandemitider, men systemet är inte primärt tänkt för examination på distans och löser inte riskerna med fusk.

Systemet kommer under nästa år att bli SLU:s nya digitala system för salsexamination.

Kom igång med Inspera

Vad är Inspera?

Publicerad: 13 januari 2021 -
Loading…