Digital salstentamen Inspera

Senast ändrad: 25 oktober 2023

Utbildningstillfällen i Zoom för lärare, kursadministratörer och utbildningsadministratörer.


Kontaktinformation

Avdelningen för Lärande och digitalisering

För frågor och synpunkter om våra utbildningssystem
utb-system@slu.se.