Forskarutbildningens innehåll och förutsättningar

Senast ändrad: 17 december 2019

Forskarutbildning vid SLU ger både vetenskapligt arbetssätt, ämneskunskaper och träning i pedagogik och ledarskap. Det är en utbildning med kurser och diverse andra utbildningsmoment, men den liknar ändå i mångt och mycket ett arbete och den största delen av tiden ägnas åt forskningsarbete.

Planering och uppföljning

Även om forskarutbildningen är en individuell utbildning, och planeringen av utbildningen görs individuellt, så genomgår varje doktorand samma obligatoriska uppföljningssteg. En doktorand följer sitt ämnes allmänna studieplan och planerar tillsammans med handledaren sin utbildning i den individuella studieplanen (ISP). Varje år sker en årlig uppföljning, i mitten av utbildningen sker en halvtidsuppföljning och de doktorander som skriver en monografiavhandling har även ett slutseminarium. 

Läs mer om planering och uppföljning av utbildning på forskarnivå. 

 

Forskarutbildningskurser

En doktorand deltar i både ämneskurser (för att fördjupa sina kunskaper inom sitt avhandlingsämne) och baskurser (för att utveckla generella kompetenser som till exempel ledarskap, skrivande eller presentationsteknik). 

Läs mer om vilka regler som gäller, och vilka kurser SLU erbjuder. 

 

Rättigheter och skyldigheter

Att känna till vilka rättigheter och skyldigheter som gäller för utbildning på forskarnivå ger förutsättningar för ett bra samarbete mellan doktorand och handledare och en framgångsrik utbildningsprocess.  

Läs mer om doktoranders och handledares rättigheter och skyldigheter.

 

Om utbildningen inte fungerar? Rådgivning och stöd

Ibland uppstår problem som inte alltid kan lösas av institutionen, och då kan en kontakt med doktorandombudsmannen vara till hjälp. I SLU:s riktlinjer för utbildning på forskarnivå finns tydliga regler för vad som ska göras om något går fel.

Läs mer om vad som händer när allvarliga brister i forskarutbildningen upptäcks.

Riktlinjer och blanketter