Forskarutbildningens innehåll och förutsättningar

Senast ändrad: 06 januari 2023

Forskarutbildning vid SLU ger både vetenskapligt arbetssätt, ämneskunskaper och träning i pedagogik och ledarskap. Det är en utbildning med kurser och diverse andra utbildningsmoment, men den liknar ändå i mångt och mycket ett arbete och den största delen av tiden ägnas åt forskningsarbete.

Planering och uppföljning

Även om forskarutbildningen är en individuell utbildning, och planeringen av utbildningen görs individuellt, så genomgår varje doktorand samma obligatoriska uppföljningssteg. En doktorand följer sitt ämnes allmänna studieplan och planerar tillsammans med handledaren sin utbildning i den individuella studieplanen (ISP). Varje år sker en årlig uppföljning, i mitten av utbildningen sker en halvtidsuppföljning och de doktorander som skriver en monografiavhandling har även ett slutseminarium. 

Forskarutbildningskurser

En doktorand deltar i både ämneskurser (för att fördjupa sina kunskaper inom sitt avhandlingsämne) och baskurser (för att utveckla generella kompetenser som till exempel ledarskap, skrivande eller presentationsteknik). 

Rättigheter och skyldigheter

Både doktorander och handledare har rättigheter och skyldigheter, och att så tidigt som möjligt ta reda på vilka dessa är underlättar processen mot en doktorsexamen.

Handledning och handledarpolicy vid SLU

Vad som gäller för handledning och handledarnas ansvar och kompetens beskrivs i SLU:s riktlinjer för utbildning på forskarnivå.

Om utbildningen inte fungerar? Rådgivning och stöd

Ibland uppstår problem som inte alltid kan lösas av institutionen, och då kan en kontakt med doktorandombudsmannen vara till hjälp. I SLU:s riktlinjer för utbildning på forskarnivå finns tydliga regler för vad som ska göras om något går fel.

Regler och blanketter

Forskarutbildningen vid SLU styrs av SLU:s riktlinjer för utbildning på forskarnivå som beslutas av rektor. Om du följer länken ovan hittar du regler, dokument och blanketter som används inom forskarutbildningen.