Rapportering

Senast ändrad: 13 september 2017

av uppdragsutbildning och utbildningsaktiviteter för yrkesverksamma

Rapporteringsformulär för uppdragsutbildning Rapporteringsformulär för utbildningsaktiviteter


Sekretariatet för uppdragsutbildning har som uppgift att fånga upp allt som görs på SLU i form av uppdragsutbildning och övriga utbildningsaktiviteter för yrkesverksamma. Universitetet ska uppvisa en samlad bild av dessa aktiviteter och därför har vi tagit fram formulär för att underlätta rapporteringen från institutioner, enheter och centrum.

Det är endast aktiviteter och kurser som arrangerats av SLU, helt eller delvis, som ska rapporteras. Uppdrag från andra arrangörer, t.ex. där lärare/forskare ger enstaka föreläsningar, ska ej redovisas här.

Uppgifter som registreras i Ladok, dvs för uppdragsutbildning som ger högskolepoäng, är inte tillräckliga för vårt uppdrag och måste därför rapporteras även i sekretariatets formulär. De uppgifter vi efterfrågar är bl.a. vilken institution, enhet eller centrum som bedrivit aktiviteten, hur omfattande den varit, eventuella samarbetspartners, typ av finansiering, m.m. Vi ser gärna att ni även skickar utvärderingen för uppdragsutbildningskurser till jane.geismar@slu.se.

Om ni har några frågor angående formuläret, kontakta Jane.Geismar@slu.se, 0511-67 128, 070-270 71 28 eller någon av sekretariatets kontaktpersoner.

Fakta:

Definitioner:

Uppdragsutbildning

  • skriftligt avtal mellan ansvarig institution och uppdragsgivare ska finnas
  • deltagare utses av uppdragsgivare
  • finansieras av uppdragsgivare
  • kursplaner ska finnas
  • kursplaner ska fastställas av fakulteten för kurser som har sådan omfattning att de bör ge högskolepoäng
  • rapporteras årligen till Sekretariatet för uppdragsutbildning och vid poänggivande kurser även till Ladok

Utbildningsaktiviteter

  • avgiftsfinansieras
  • är av mindre omfattning såsom seminarier, kortare kurser, exkursioner m.m.
  • rapporteras årligen till Sekretariatet för uppdragsutbildning

Kontaktinformation
Sidansvarig: jane.geismar@slu.se