För dig som är doktorand eller handledare

Senast ändrad: 06 februari 2023

Forskarutbildningsportalen innehåller information för dig som är doktorand eller arbetar med forskarutbildning på SLU. Länkarna går delvis till olika delar av SLU:s medarbetarwebb, men även till andra webbplatser.

Generell information om SLU:s forskarutbildning finns att läsa mer om på sidan Utbildning på forskarnivå.

Hur är forskarutbildningen vid SLU organiserad? Vem beslutar om vad?  

 

Riktlinjer, mål och blanketter

Forskarutbildningen vid SLU styrs både av nationell lagstiftning och riktlinjer som beslutas av SLU:s rektor. Riktlinjer, examensmål och blanketter som gäller för SLU:s utbildning på forskarnivå. 

Att anta en ny doktorand

 

Introduktion av ny doktorand

Forskarutbildningens innehåll och förutsättningar

Efter examen

Råd och stöd

Information från fakulteterna

Rättigheter och skyldigheter inom forskarutbildningen

Handledning - utbildning, meritering och ansvar

Planering av gemensam/dubbel examen (joint/double degree)

Utredning och planering av utbildningssamarbete som ska leda gemensam examen är komplext och tar lång tid.

Utbildningssamarbeten som syftar till att gemensam examen ska upprättas styrs både av särskilda krav i Högskoleförordningen och av SLU-specifika regler. Se:

Riktlinjer för en gemensam och dubbel examen vid SLU - policy och regler för hur två lärosäten gemensamt anordnar ett forskarutbildningsprogram som resulterar i en gemensam examen (joint degree).

Ibland visar det sig att det inte är möjligt att uppfylla alla krav och då kan dubbel examen vara ett alternativ.

Arbetet med att skapa ett nytt utbildningssamarbete kräver ofta att parterna träffas under planeringsarbetet.