Forskarutbildningsämnen och allmänna studieplaner

Senast ändrad: 02 mars 2022

Vid SLU finns ett antal olika forskarutbildningsämnen. Varje doktorand är antagen till ett specifikt ämne och följer den allmänna studieplanen för detta ämne. De fyra fakulteterna har olika forskarutbildningsämnen, men vissa av ämnena är fakultetsgemensamma.

Här hittar du information om vilka forskarutbildningsämnen med tillhörande allmänna studieplaner som gäller för respektive fakultet. Nedan finns information om både nuvarande och äldre forskarutbildningsämnen. Observera att det är doktorandens antagningsår som styr vilken allmän studieplan som gäller för den enskilda doktoranden. 

Här finns en länk till en sida där endast information om nuvarande forskarutbildningsämnen presenteras. 

LTV-fak: Forskarutbildningsämnen och allmänna studieplaner

För doktorander antagna före 1 jan 2013

För doktorander antagna
mellan 1 jan 2013 och 31 dec 2015:

För doktorander antagna 
efter 1 jan 2016:
Biologi Biologi Biologi
Landskapsplanering   Landskapsplanering Landskapsplanering (t.o.m. 2017-09-01)
Landskapsarkitektur (fr.o.m. 2017-09-01)
Lantbruksvetenskap   Lantbruksvetenskap Lantbruksvetenskap
Teknologi Teknologi Teknologi
Trädgårdsvetenskap   Trädgårdsvetenskap Trädgårdsvetenskap 

S-fak: Forskarutbildningsämnen och allmänna studieplaner

 

För doktorander antagna 
före 1 januari 2013 
För doktorander antagna  
 1 januari 2013 - 30 juni 2016
För doktorander antagna efter 1 juli 2016
Skogshushållning Skogshushållning Skogshushållning
Biologi Biologi Biologi
Markvetenskap Markvetenskap Markvetenskap (fr.o.m. 190101)
Ekonomi Ekonomi Företagsekonomi
    Nationalekonomi
Teknologi Teknologi Teknologi
Matematisk statistik Matematisk statistik Matematisk statistik
Bildanalys Bildanalys

 

VH-fak: Forskarutbildningsämnen och allmänna studieplaner