Semester

Senast ändrad: 23 april 2024

Arbetsgivaren är skyldig att planera in årets semester och se till att den anställde också tar ut sin semester. Har du anställning hela kalenderåret har du rätt att få fyra veckors sammanhängande semesterledighet juni – augusti om du och arbetsgivaren inte kommit överens om annat. Minst 20 dagar semester under ett kalenderår ska tas ut.

Antal semesterdagar

  • 28 dagar till och med de år den anställde fyller 29 år
  • 31 dagar från och med det år den anställde fyller 30 år
  • 35 dagar från och med det år den anställde fyller 40 år

Semester söks via Primula självservice och prefekten eller motsvarande på din institution beviljar ledigheten.

Semester kan endast tas för hela dagar och det är endast arbetsdagar som räknas av som semesterdagar. Semestertillägget betalas ut med 0,49% av månadslönen per uttagen semesterdag.

Sparade dagar

När du tar ut semester avräknas först årets semester, därefter de sparade dagarna.

20 semesterdagar måste tas ut per kalenderår. Överskjutande dagar kan du spara men du får ha max 30 sparade semesterdagar vid årets slut.

Om du inte kunnat utnyttja din semester på grund av t ex sjukdom, och har fler än 30 sparade semesterdagar, betalas de överskjutande dagarna ut året därpå i februari-mars.

Om du har semesterdagar kvar när du slutar din anställning vid SLU får du ut semestern i pengar. De betalas ut månaden efter du slutat och ersättningen är 4,6 % + semestertillägg per semesterdag av din fasta lön.

Semester om du arbetar del av året

Om du bara är anställd en del av året, räknas din semester ut så här:

Antal anställda dagar x årssemester/365 (366 vid skottår) = antal betalda semesterdagar.

Antalet semesterdagar avrundas uppåt, men har du mindre än en halv dag att kräva blir det ingen semester alls.

Tjänstledighet – semester

Tjänstledighet påverkar beräkningen av antalet betalda semesterdagar. Även långtidssjukdom kan påverka antalet semesterdagar. Detta gäller dock inte föräldraledighet med föräldralön, viss ledighet för studier och 60 dagars ledighet för militärtjänstgöring.

Obetald semester

Om du anställts före den 1 september men inte arbetat hela året på SLU har du ändå rätt att ta ut 5 veckors semester. Anställdes du från och med 1 september har du rätt till en veckas semester. Du har alltså rätt till semester, men du får bara betalat för semesterdagar enligt formeln ovan. Resterande dagar blir obetald semester. Du är ledig men får ingen lön. Vid uttag av obetald semester görs avdrag med 4,6 % av din fasta lön för varje semesterdag.


Kontaktinformation

Lönespecialisterna
Löneenheten, Personalavdelningen, SLU