Primula/BeSched självservice

Senast ändrad: 29 maj 2024

Primula självservice

I Primula självservice kan du registrera dina reseräkningar, utlägg, ledigheter, sjukdom m.m.

Här loggar du in

Behörigheter och arbetsflöden i Primula

BeSched självservice

BeSched är vårt stödsystem för inrapportering av lönepåverkande händelser såsom semester, sjukfrånvaro och annan ledighet.

Här loggar du in

Här finns en manual för användning av BeSched


Kontaktinformation

Personalavdelningen

Löneenheten, loner@slu.se