Internrevision

Senast ändrad: 04 mars 2024

Internrevisionsenheten ska, genom granskning och rådgivning, vara ett stöd för SLU att bedriva en så bra verksamhet som möjligt.

Eftersom internrevision måste utföras med objektivitet, oberoende och integritet är enheten oberoende av den operativa verksamheten. Resultatet av genomförda revisioner rapporteras till styrelsen.

Kontakta oss gärna om du har frågor om vårt arbete eller om tidigare eller kommande revisioner. Våra kontaktuppgifter visas nedan.

Fakta:

Verksamheten bedrivs i enlighet med internrevisionsförordningen (2006:1228), ESV:s föreskrifter och allmänna råd samt riktlinjer utgivna av den internationella internrevisionsföreningen the Institute of Internal Aditors, IIA.