Internrevisionens rapporter

Senast ändrad: 26 april 2024

Här presenteras ett antal utvalda rapporter i pdf som avrapporterats de senaste åren.

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

 

 

Tidigare rapporter, från 2004-2011

Detta är en förteckning över tidigare rapporter från internrevisionen. Om du behöver någon av rapporterna, kan du söka fram den i Public 360 eller beställa hos registrator@slu.se.

2011

 • Avtalshantering, Dnr SLU ua Fe.2011.1.0-1213
 • Ladok, Dnr SLU ua Fe.2011.1.0-1214
 • Årsrapport 2010, Dnr SLU ua FE.2011.1.1-335 

2010

 • Egendomsförvaltningen, Dnr SLU ua.Fe.2010.1.0-3777
 • Styrning av universitetsadministrationen och Rektors kommentarer till rapporten, Dnr SLU ua.Fe.2010.1.0-3394
 • Projektmodellen PRIS, Dnr SLU ua.Fe.2010.1.0-2931
 • Utbildning forskarnivå, Dnr SLU ua 10-1109/10
 • Årsrapport 2009, Dnr SLU ua Dnr SLU ua 11-341/10 

2009

 • Studentrekrytering, Dnr SLU ua 10-2645/09
 • Lokalförsörjning 3, Egendomsförvaltningen, Dnr SLU ua 10-1013/09
 • Årsrapport 2008, Dnr SLU ua 11-256/09 

2008

 • Rekrytering professorer, Dnr SLU ua 10-2112/08
 • Lokalförsörjning 2, Dnr SLU ua 10-2113/08
 • Lokalförsörjning, Dnr SLU ua 10-367/08
 • Årsrapport 2007, Dnr SLU ua 10-365/08 

2007

 • Verksamhetsstyrning, Dnr SLU ua 10-1886/07
 • Remisser och andra ärenden, Dnr SLU ua 10-1923/07
 • Årsrapport 2006, Dnr SLU ua 10-344/07 

2006

 • IT-behörigheter, Dnr SLU ua 10-345/07
 • Hantering av inköp, Dnr SLU ua 12.9-2725/06
 • Årsrapport 2005, Dnr SLU ua 12.5-162/06 

2005

 • Informationen i VP/VB, Dnr SLU ua 11.9-3558/05
 • Uppföljning av rapporter 2000-2004, Dnr SLU ua 12.5-2648/05
 • Fördelning av intäkter och kostnader på verksamhetsgrenar, Dnr SLU ua 12.5-342/05
 • Årsrapport 2004, Dnr SLU ua 12.5-342/05 

2004

 • Lärare och doktoranders arbetssituation, Dnr SLU ua 16.1-3524/04
 • Strategiska satsningar, Dnr SLU ua 12.5-1961/04
 • Övertalighetsärenden, Dnr SLU ua 16.49-1275/04
 • Fastighetsförvaltningen, Dnr SLU ua 12.5-4051/03

Fakta:

För att öppna PDF-filer måste du ha gratisprogrammet Acrobat Reader installerat på din dator. Har du inte det kan du hämta programmet här.