Personal- och lärarutbyten

Senast ändrad: 16 november 2018

Mobilitet till utländska universitet gäller även lärare och personal!

SLU tillhandahåller flera möjligheter till finansiering för undervisning och studiebesök på universitet både inom Europa och utanför. Att besöka ett av SLU:s partneruniversitet innebär inte enbart en kompetensutveckling för den berörda resenären utan även en kvalitetssäkring av samarbetet.

Stipendierna för Erasmus + och mobilitet administreras av utbildningsavdelningens mobilitetsgrupp och finansieras av Europeiska kommissionen, Nordiska Ministerrådet och UHR.

Erasmus + personalfortbildning i Europa

Erasmus + administratörsutbyte är en aktivitet inom Erasmus och det innebär att SLU kan skicka ut anställda till andra lärosäten eller företag/organisationer inom Europa för kompetensutveckling. Det man gör genom personalmobilitet är så kallad jobbskuggning. Man följer helt enkelt med en person och ser hur de arbetar. Man ska alltså inte själv utföra några arbetsuppgifter.

Det händer att mobilitetsgruppen får inbjudningar till så kallade ”Erasmus Staff Weeks”. Det är organiserade besök av ett annat lärosäte som kan likna en konferens eller språkkurs. Vi kommer att annonsera dessa ”Erasmus Staff Weeks” längst ner på den här sidan.

Det går bra att göra ett administratörsutbyte tillsammans med en kollega! Diskutera möjligheterna med er chef, för när och vad som skulle kunna vara en värdefull kompetensutveckling för dig/er!

Tveka inte att höra av dig till mobilitetsgruppen för att diskutera administratörsutbyte!

Det är enkelt att ordna ett administratörsutbyte! 

Erasmus lärarutbyte

Som lärare vid SLU har du möjligheten att få finansiering för besök vid ett europeiskt universitet som har ett Erasmus University Charter och ett avtal med SLU. Tanken är att du ska kunna träffa kollegor i andra länder och uppleva andra undervisningskulturer och metoder. Syftet kan vara att befästa samarbeten med andra universitet eller att utveckla nytt undervisningsmaterial.

Linnaeus-Palme

Linnaeus-Palme är ett internationellt utbytesprogram som ger möjlighet till erfarenhetsutbyte för lärare och studenter inom såväl grundutbildning som avancerad nivå. Läs mer om Linnaeus-Palme

Nordplus lärarutbyte

Lärare vid SLU har möjlighet att få bidrag för att undervisa vid något av NOVA eller BOVA partners. Vistelsen ska ha anknytning till speciella och integrerade undervisningsaktiviteter med en tydlig anknytning till de nätverk som SLU är med i. Även handledning och utveckling av undervisningsmaterial räknas till detta.

Erasmus+ lärar och personalmobilitet i korthet

 • Du hittar en plats /universitet/organisation där du vill göra ditt utbyte.
 • Du pratar med din chef, som måste godkänna ditt utbyte.
 • Du kontaktar värden för ditt utbyte och kommer överens om tid och upplägg för utbytet.
 • Fyll i ansökningsblanketten, få den signerad av din chef, och ansvarig person/kontaktperson på värduniversitetet/ organisationen.
 • Skicka in blanketten till Mobilitet@slu.se. Om reglerna för Erasmus personalmobilitet uppfylls beviljas ditt utbyte. När du får Mobility Grant agreement ifylld från mobilitetsgruppen kan du boka resa/hotell. Där får du reda på hur mycket stipendium ditt utbyte ger. Du bokar genom SLUs vanliga reserekommendationer och din avdelning/institution ska stå för kostnaden.
 • Under utbytet ser du till att få dokumentet "Certificate of Attendance", se nedan, signerat av kontaktperson på värduniversitetet/organisationen. Där fyller du i kostnadsställe och Projekt nummer dit du vill att pengarna för stipendiet ska föras.
 • När du kommer tillbaka till SLU efter ditt utbyte gör du en reseräkning i Tur och Retur för att du ska få traktamente och tillbaka eventuella kostnader som du eventuellt betalt privat. Din institution får medlen för ditt utbyte när du skickat in ditt "Certificate of Attendance" (scannad) till mobilitet@slu.se.

Mer information om administratörsutbyte

Kontakta det lärosäte eller organisation i Europa som du vill besöka och fråga om de har möjlighet att ta emot dig på ett administratörsutbyte. Ett tips är att du själv föreslår vad du vill göra och vilka (personalkategorier) och under vilken tid som skulle passa dig. Om du hellre utnyttjar de kontakter SLU redan har kan du först titta på de universitet vi har avtal med. Är det ett lärosäte du vill besöka måste SLU ha ett giltigt Erasmusavtal med detta. Om SLU inte har avtal med det lärosäte du har kontakt med, så skriver vi ett nytt avtal för att möjliggöra utbytet.

Du får ett stipendium för resa och uppehälle. Finansiering för personalfortbildning kan även gälla för kurser, seminarier eller workshops men inte för konferenser.

Regler

 • Du måste vara anställd vid SLU.
 • Administratörsutbyte måste vara mellan 2 dagar och 2 månader. Personalfortbildningsperioden ska genomföras på ett och samma ställe under en sammanhängande period.
 • Prioritet ges till personal som inte tidigare har deltagit i Erasmusmobilitet.
 • Erasmus-personalfortbildning behöver inte vara baserad på bilateralt avtal.
 • Innan du åker måste du få ditt utbyte godkänt av din chef.
 • För att åka på ett utbyte behöver du ha ett MasterCard som alla SLU-anställda har rätt till. Här hittar du information och anmälningsblankett om MasterCard på SLU.
 • När du reser i tjänsten är du försäkrad genom Kammarkollegiet. Kontakta personalavdelningen för mer information.
 • Fyll i dokumentet Application Erasmusplus staff mobility training som ska innehålla de övergripande målen med besöket, aktiviteter (om möjligt ett program) och förväntat resultat dvs. vad du förväntas lära dig under besöket.
 • Samtliga EU-institutioner och organisationer som hanterar EU program, t.ex. nationella kontor som Universitets- och högskolerådet, är inte berättigade att stå som värd för en personalfortbildningsaktivitet.
 • Du ska lämna in en rapport efter avslutad mobilitet online via Mobility Tool+. Länk till rapporten skickas automatiskt ut till den anställde från Mobility Tool+ så snart mobilitetsperioden avslutats.
 • Det finns särskilda medel att söka för anställda med funktionshinder.

Ansök till ett administratörsutbyte

Skicka din ansökan, tillsammans med ifyllt dokument Erasmus+ Grant Agreement Staff Mobility for Teaching and Training till mobilitet@slu.se.

Vänligen skriv "administratörsutbyte" i ämnesraden.

Dokumenten finner du nedan.

 

Finansiering för lärarutbyte och administratörsutbyte

Den egna avdelningen får ett bidrag som består av två schablonbelopp som ska täcka kostnader för t.ex. hotell och resa. Resdagar kan rapporteras som arbetsdagar under förutsättning att de ligger i direkt anslutning till arbetsperioden, d.v.s. utan mellanliggande dagar. Även helgdagar som ligger mellan arbetsdagar under mobilitetsperioden kan finansieras.

Din avdelning betalar kostnaderna för din resa och vid avslutat aktivitet förs medlen över till din avdelning. Om kostnaderna för ditt utbyte överstiger stipendiet måste din avdelning vara beredd att stå för den överskjutande kostnaden.

Finansiering gäller inte för deltagande i konferenser.

Belopp 1: hotell och traktamenten

Mottagarland

Nationell stipendienivå
(€ per dag, första 14 dagarna)

Nationell stipendienivå
(€ per dag, 15+ dagar) 

Grupp A
Danmark, Irland, Nederländerna, Storbritannien
 160  112
Grupp B
Belgien, Bulgarien, Cypern, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Norge, Polen, Rumänien; Tjeckien, Turkiet, Ungern, Österrike
 140  98
Grupp C
Lettland, Makedonien, Malta, Portugal, Slovakien, Spanien, Tyskland 
 120  84
Grupp D
Estland, Kroatien, Litauen, Slovenien
 100  70

 

Belopp 2: Resekostnader

Resa Belopp
100-499 km 180 € per deltagare
500-1 999 km 275 € per deltagare
2 000-2 999 km 360 € per deltagare 
3 000-3 999 km  530 € per deltagare
4 000-7 999 km  820 € per deltagare
8 000 eller mer  1 100 € per deltagare

Avståndet räknas ut med hjälp av Distance calculator. Ersättningen är en schablonersättning och utbetalas oberoende av de faktiska kostnader som utbytet medfört. Det är enkel väg som gäller för att beräkna avståndsbeloppet.

Så här går det till med överföringen av ditt stipendium

När du har blivit beviljad ett Erasmus + utbyte bokar du biljett och om möjligt hotell genom SLUs reserekommendationer, som en vanlig tjänsteresa. Din avdelning/institution står för alla kostnader i samband med utbytet. När du kommer tillbaka till SLU efter ditt utbyte gör du en reseräkning i Tur och Retur för att du ska få traktamente och tillbaka eventuella kostnader som du eventuellt betalt privat. Din institution får medlen för ditt utbyte när du skickat in ditt ”Certificate of Attendance” scannad) till mobilitet@slu.se

Du hittar dokumentet längst ner på sidan.

Mer information och regler för Erasmus lärarutbyte

Det första du måste tänka på när det gäller lärarutbyte är att SLU måste ha ett giltigt Erasmusavtal med lärosätet du vill besöka. Se vilka universitet vi har Erasmusavtal med. Om SLU inte har utbyte med det lärosäte du har kontakt med, så skriver vi ett nytt avtal för att möjliggöra lärarutbyte. Kontakta mobilitet@slu.se senast sex veckor innan du planerar att göra ditt utbyte om vi inte har ett avtal, och en månad om SLU redan har ett avtal med universitetet du planerar att besöka.

SLUs strategi är att öka antalet inresande och utresande studenter till och från SLU. Mobilitetsgruppen vill därför att alla lärare som åker på utbyte inom Erasmus + programmet bidrar till att nå målet. Vi vill att du funderar på hur just du som lärare kan bidra till våra mål. Kanske det kan vara att berätta om SLU:s kursutbud på det universitet du planerar att besöka? Eller kanske berätta för deltagarna på din kurs här på SLU vad universitetet har att erbjuda inom ditt område?

Vi vill självklart också öka antalet lärare som deltar i Erasmus + programmet! Vi hoppas att du berättar för dina kollegor om vad du varit med om för att inspirera andra att utnyttja möjligheten att åka på Erasmusutbyte!

Hör av dig till oss på mobilitet@slu.se om du undrar över något!

Regler

 • Du måste vara anställd vid SLU.
 • Lärarutbyten måste vara mellan 2 dagar och 2 månader och ska alltid innehålla minst 8 undervisningstimmar; för längre perioder minst 8 undervisningstimmar per vecka. Som undervisning räknas all typ av undervisning av studenter på grund-, avancerad- och forskarnivå, exempelvis föreläsningar, seminarier, individuell handledning och examination.
 • Du behöver ett klartecken från ansvarig person på din institution att deltagande i besöket då eventuella överskjutande kostnader ska betalas av institutionen.
 • Inför varje lärarutbyte ska det upprättas en överenskommelse om uppdraget "Teaching programme" som godkänns av både sändande och mottagande lärosäte.
 • För att åka på ett utbyte behöver du ha ett MasterCard som alla SLU-anställda har rätt till. Här hittar du information och anmälningsblankett om MasterCard på SLU.
 • Som anställd vid SLU får du en försäkring genom Kammarkollegiet. Försäkringskort tillhandahålls genom personalavdelningen efter godkänd ansökan.
 • Det finns särskilda medel att söka för lärare med funktionshinder. Kontakta Gabrielle Lagerkvist för mer information.
 • Alla lärare som deltagit i ett utbyte ska lämna in en rapport efter avslutad mobilitet online via Mobility Tool+.
  Länk till rapporten skickas automatiskt ut till läraren från Mobility Tool+ så snart mobilitetsperioden avslutats.
 • Fördelas max. två gånger per år till samma lärare.

Ansökan om lärarutbyte

För att ansöka fyller du i Application Erasmusplus teaching staff mobility och Erasmus+ Grant Agreement Staff Mobility for Teaching and Training och skickar dem till mobilitet@slu.se. Vänligen skriv "lärarutbyte" i ämnes-raden.

 • Dokumenten finner du nedan.

Ansökningar tas emot och beviljas löpande. Om SLU inte har avtal med det lärosäte du har kontakt med, så skriver vi ett nytt avtal för att möjliggöra lärarutbyte.

Kontakta mobilitet@slu.se senast sex veckor innan du planerar att göra ditt utbyte om vi inte har ett avtal, och en månad om SLU redan har ett avtal med universitetet du planerar att besöka.

Mer information Nordplus lärarutbyte

SLU deltar i NOVA-nätverket (de nordiska ländernas lantbruksuniversitet), och det baltiska systernätverket BOVA. Som lärare kan man utnyttja stipendier för lärarutbyte. Dessa finansieras av Nordplusprogrammet, genom Nordiska Ministerrådet.

Här kan du läsa mera om NOVA/ BOVA och Nordplus-stipendierna.
https://www.nmbu.no/en/students/nova/nordplus/scolarships-teachers.

Ansökan

Du ansöker till din lokala Nordplus kontaktperson, Karin Bennmarker (mobilitet@slu.se). Vänligen skriv "Nordplus lärarutbyte" i ämnesraden.

Läs mer om Nova.

Erasmus Staff Weeks

SPRING SEMESTER

International Staff Training Week 2019at Technische Universität Dresden (Germany)
3-7 June 2019

Our staff week provides a platform for the exchange of knowledge, ideas and best practices in science management. In four Specialist Groups we want to spark discussions and networking between colleagues from all over the world and TU Dresden.

Application deadline February 28 2019: tu-dresden.de/sprint/staff_week

Specialist Group 1: Developing and Managing Successful International Partnerships

One factor of universities' advancement on an international scale is the successful management of its international partnerships. What defines a successful partnership? Which criteria determine the selection of our partners? What role do location factors play? And do we need key figures to manage and monitor partnerships?

aimed at: staff of international offices and science managers in the field of internationalisation

Specialist Group 2: Promoting International Research

To foster internationally successful research we need to examine the whole process. How can services support international research collaborations, increase the reach and accessibility of knowledge and facilitate technology transfer into society and business?

aimed at: science managers and science communication staff

Specialist Group 3: Creating a University Culture of Responsibility

Universities are aware of their responsibility in many areas. How do we promote diversity and improve equal opportunities? How do we maintain and strengthen the health of our university members? How can we actively contribute to future generations and the environment?

aimed at: staff from diversity management, communication, environment/sustainability, health, welcome services

Specialist Group 4: Working in Networks

Academia cannot succeed without the exchange of ideas and people, and today's universities act in an ever more complex system of networks (e.g. with alumni, research institutes, as well as the city and region). How can we successfully develop networks and contribute to those that we are already part of?

aimed at: science managers from communication, alumni offices and networks

 

Erasmus Staff Week, University of Catania (Sicily-Italy)

The event, scheduled between 4th and 7th June, 2019, is addressed to academic and administrative staff and will offer an intensive program focused on staff mobility exchanges as a tool for developing competences and for promoting the quality of shared curricula and educational programs.

We cordially invite you to join the Catania Staff Week to discuss and share experiences and best practices and to acquire new knowledge and further develop expertise and fresh motivation. Academic mobility increases the quality of education, strengthens teaching professional skills and is instrumental to shared educational programs. Administrative and technical staff mobility increases the quality of administrative services, teaching and student facilities, academic management and promotes institutional commitment.

We hope you will enjoy your experience at our university in a stimulating academic environment based on tradition and innovation, both key elements for educational institutions development.

We are happy to invite up to 35 participants from partner Universities and the following target group have the priority in the selection: international officers and international coordinators, staff dealing with student and/or teaching staff exchanges, with academic issues, human resources staff, finances and accountancy staff, communication and marketing officers; teaching university staff, deans, and vice deans; deputy rectors, Erasmus institutional coordinators, PhD Programs Directors.

We recommend the interested candidates to fill in the online application form available here until April 8th, 2019. The selection will be made on the basis of the information on professional profile described in the application form on-line and the results will be published and mailed to each applicant shortly after the process deadline by April 12th 2019 approximately.

Please be aware that we can allow a maximum of 3 (three) representatives from each institution and that the attendance of minimum 2/3 of the scheduled activities will be requested.

We do not charge any program fees and will cover all social events and some meals costs. Accommodation and travel cost should be covered by participants.

Please find attached herewith our preliminary Program 2019: we have scheduled some interactive working sessions and discussion groups, as well as cultural and social activities.

We wish to open the University of Catania to our partners and other foreign universities in order to strengthen international cooperation by encouraging the exchange of best practices and experiences.

For more details and updated information, please check the UNICT website. Should you have any more questions regarding our Staff Training Week 2019, do not hesitate to contact us, contact person: Maria Luisa Leotta: mluisa.leotta@unict.it.

 

ISEW Club for Talent Attraction and Retention, University of Helsinki

June 12-14, 2019

ISEW Club for Talent Attraction and Retention, hosted by University´s Human Resources, takes place in June 12-14, 2019 in Helsinki. You can find the preliminary programme and details here at the ISEW Club website:

ISEW Club for Talent Attraction and Retention

This ISEW Club features an HR Hackathon - come develop and innovate working models with us in Helsinki!

ISEW Club is free of charge to all participants with a professional profile suited for its theme, and participants are responsible for their travel and accommodation costs only. Registration for ISEW Club for Talent Attraction and Retention is now open until April 12, 2019, on the ISEW Club for website; the link to the registration form is also here. This is an opportunity to benchmark and network with several colleagues that have a professional interest in talent attraction and retention in HE organisations

 

International Staff Training Week 2019 - Freie Universität Berlin

June 17th to June 21st, 2019.

The Staff Training Week is composed of four different programs full of variety - there will be workshops, group events, tours, presentations, sportive activities, and, of course, time to connect and network.

The four programs are as follows:

 • Career Service: Internships and Employment Competencies - Developing an international framework for student work-based learning
 • Library: Libraries on the move: innovating services for research, learning and publishing
 • Personnel Development and Continuing Education: Universities and Leadership from the HR perspective
 • Spotlights of Internationalization: New Networks - New Responsibilities

Participation in our International Staff Training Week is possible for administrative staff working in the fields of career services, libraries, continuing education and HR and colleagues working in international offices.

preliminary version of the program as well as the application form: https://www.fu-berlin.de/en/international/faculty-staff/mobility-staff/staff-week/international-week-2019/index.html

Application deadline will be February 11th. Please note that the selection of participants will take approximately three weeks; results will be communicated via email at the beginning of March.

No participation fee will be charged. Except for some events which will be upon invitation by Freie Universität Berlin, you are kindly asked to cover the expenses for travel, accommodation and food by using Erasmus+ training mobility grants.

 

Staff Week - University and society - University of Lausanne

June 18-21, 2019

Registrations are open until Sunday April 28, 2019 under this link .

The Programme (free of charge for participants from Europe) aims to provide the following:

 • Discuss and reflect on the role of University in Society and cities
 • Develop soft and communication skills through workshops
 • Exchange good practices to facilitate mobility
 • Discuss collaboration in or out of the present and future Erasmus
 • Explore the state of Europe through a discussion and visit to the Foundation Jean Monnet for Europe
 • Have an insight on Lausanne as the Olympic Capital
 • Discover the University of Lausanne's campus and infrastructures

Targeted to administrative staff of international relations offices (on central or departmental level) working in connection with others locally and internationally.

For all details follow this link.

 

International Relations Office, Warsaw University of Life Sciences  - SGGW

We would like to kindly invite PhD students and teaching staff (under 40 years old) to our new program - PROM.

PROM aims to enable participation in short forms of education such as: internship, conference and winter/summer school organised at WULS-SGGW in 2019 (January - middle September 2019). Costs of travel, living expenses (and conference fees) are covered from the program's budget.

WULS-SGGW opended a call for applicants until 18th of December 2018. Detailed information are provided on the institutional website: http://www.sggw.pl/en/international-cooperation_/educational-programs/tempus_

 

2019 LANGUAGE TRAINING WEEK for teaching and no teaching University Staff - Spanish/English

GENERAL INFORMATION for ALL STAFF TRAINING WEEK COURSES

Who can attend:All university staff .
Price: 350€ (price includes Courses, learning material, 2 afternoon activities)
Deadline: 2 weeks before the course starts.

INTENSIVE SPANISH-- CLIL Spanish - CREATE your own course

Intensive Spanish:
Dates: March 4th-9th / April 1st-6th / May 13th-17th, May 27th-31st/ June 3rd-7th / June 10th-14th (A1)
25 hours. Daily classes, from 9,30 to 14,30 + 1 field project

CLIL Spanish:
Dates: March 4th-15th / April 1st-12th / May 13th-24th , May 27th-June 7th / June June 12th-23rd / August 19-30th

25 hours. Daily classes, from 9,30 to 14,30 + 1 field project
Level required: B2

Create your own Staff Training Week - Intensive Spanish
25 hours. Daily classes from 9,30 to 2,30.
Requirements: Minimum 4 participants. Similar level

INTENSIVE ENGLISH - CLIL English - CREATIVE ENGLISH - - CREATE your own course - Suggest us your course

Intensive English

Dates: January 14th-18th / February 11th-15th / March 18th-22nd / April 8th-13th / May 6th-10th/ May 20th-24th / June 19th-14th , 17th-21st

25 hours. Daily classes from 9,30 to 2,30.
Level required: For homogeneous group, participants should have B1/B2 level of English according to the European Framework of reference for Languages. We open a Beginners Course. A1, Minimum 2 participants.

Creative English
Dates: March 11th-15th / April 22nd-27th /May 13th-17th /June 3rd-7th /

25 hours. Daily classes from 9,30 to 2,30.
Level required: For homogeneous group, participants should have C1 level of English according to the European Framework of reference for Languages.

CLIL English
Dates: February 11th-22nd / March 18th-29th / April 8th-19th / May 6th-17th /June 10th-21st
25 hours. Daily classes + 1 field project
Level required: B2

Organize your own Staff Training Week - Intensive English
Dates: Chose your dates.
25 hours. Daily classes from 9,30 to 2,30.
Requirements: Minimum 4 participants. Similar level

If you have any question, we'll be happy to help you.

Miriam Gatius
Linguistic Staff Training Coordinator
SpainBcn-Programs in Barcelona
e-mail: StaffTraining@SpainBcn.com
SpainBcn.com

 

II International Week at the Polytechnic Institute of Portalegre 

Target group: Teaching and Non teaching staff, IROs
Monday 13 to Friday 17 May 2019

 • 12 May - Arrivals (reccommended) 
 • 13 May - Official Reception at IPP; Presentation of participant institutions; International Tastes (bring your own taste and enjoy ours!); Local visits
 • 14 May - Teaching/training sessions - Local visits
 • 15 May - Teaching/training sessions - Local visits. Excursion options
 • 16 May - morning - Teaching/training sessions | afternoon - Local visits | evening - Farewell dinner
 • 17 May - Departures

Registrations are running until February 28, 2019 by filling-in the form available here.

https://www.ipportalegre.pt/pt/departamentos/

 

9th IRO VALENCIA: TRAINING & COACHING FOR INTERNATIONAL OFFICERS

Human-based International Relations

Target group: international officers and international coordinators

Monday, 04th March – Friday, 08th March 2019

http://staffmobility.eu/staffweek/9th-iro-valencia-coaching-job-shadowing

7th SSS VALENCIA: TRAINING & JOB SHADOWING FOR SUPPORT SERVICES STAFF

Target group: housekeepers, facility managers, front desk officers, receptionists, info box officers, welcome officers...

Monday, 08th April – Friday, 12th April 2019

http://staffmobility.eu/staffweek/7th-sss-valencia-training-job-shadowing

2nd UFM VALENCIA: THREE-DAY INTENSIVE TRAINING, JOB SHADOWING & TEAM BUILDING FOR FINANCIAL OFFICERS

Target group: teams of financial officers

Tuesday, 07th May – Thursday, 09th May 2019

http://staffmobility.eu/staffweek/2nd-ufm-valencia-three-day-intensive

7th ADM VALENCIA: TRAINING & JOB SHADOWING FOR ADMINISTRATION STAFF

Target group: staff dealing with student and/or teaching staff administration, academic issues, human resources, finances and accountancy, administrative support to research, technology transfer, and/or institutional communication.

Monday, 14th May – Friday, 18th May 2018

http://staffmobility.eu/staffweek/7th-adm-valencia-training-job-shadowing

18th STP VALENCIA: LANGUAGES & IT TRAINING FOR UNIVERSITY STAFF

Target group: teaching and non-teaching University Staff

Monday, 10th June – Friday, 14th June 2019

http://staffmobility.eu/staffweek/18th-stp-valencia-languages-it-training

TEACHING OFFERS FOR FOREIGN ACADEMIC STAFF, Valladolid, Spain

Welcome to the teaching offers of the University of Valladolid, Spain, aimed at foreign academic staff from partner universities interested in carrying out a teaching mobility period at our Institution in the framework of the Erasmus+ Programme.

Note that the offers cover all the subject areas (Arts/ Humanities, Sciences/Forestry, Health Sciences, Judicial/ Social Sciences and Engineering/ Architecture) and that they have been recently updated. 

Fler utbytesmöjligheter

http://staffmobility.eu/staff-week-search 

Sidansvarig: utb-webb@slu.se