Personal- och lärarutbyten

Senast ändrad: 16 juni 2024

Alla medarbetare vid SLU, även doktorander, kan få stipendiemedel till sin institution eller enhet för att göra någon form av medarbetarutbyte i något av EU-länderna. Du kan besöka ett universitet som deltar i Erasmussamarbetet eller annan relevant organisation inom Europa för jobbskuggning, undervisning eller fortbildning. Din vistelse finansieras genom Erasmus+.

Lärarutbyte

Lärarutbyten kan göras vid ett annat universitet. Två krav särskiljer lärarutbyte från övrigt medarbetarutbyte inom Europa:

 • Det måste finnas ett avtal mellan SLU och det mottagande lärosätet. Fråga Erasmuskoordinatorn på din institution eller fakultet om du är osäker.
 • Under lärarutbytet måste medarbetaren som åker arbeta med undervisning i minst åtta timmar per vecka.

Här är en översikt av SLU:s utbytesavtal och utländska partneruniversitet

Bidraget från Erasmusprogrammet kan sökas av alla anställda vid SLU. Kompetensutvecklingen ska alltid vara anpassad speciellt för dig och dina arbetsuppgifter. Finansiering gäller inte för deltagande i akademiska konferenser.

Personalutbyte

Personalutbyte kan innebära

 • Jobbskuggning vid andra lärosäten/partneruniversitet eller företag/organisationer i Europa.
 • Kurser, seminarier eller workshops (ej konferenser).
 • "Erasmus Staff Weeks" eller "Staff training weeks" är organiserade besök som anordnas av ett annat lärosäte.

 

Det går bra att göra ett administratörsutbyte tillsammansmed en kollega! Diskutera möjligheterna med er chef vad som skulle kunna vara en värdefull kompetensutveckling för dig/er!

Icke berättigade organisationer att stå som värd för Erasmus+, är EU-institutioner och organisationer som hanterar EU program, t.ex. nationella kontor som Universitets- och högskolerådet. 

Såhär gör du:

Kontakta det lärosäte, företag eller organisation i Europa som du vill besöka och fråga om de har möjlighet att ta emot dig på ett Erasmus utbyte. Ett tips är att du själv föreslår vad du vill göra och vilka (personalkategorier) och under vilken tid som skulle passa dig. Om du hellre utnyttjar de kontakter SLU redan har kan du först titta på de universitet vi har avtal med. 

Regler

 • Du måste vara anställd vid SLU.
 • Administratörsutbyte måste vara mellan 2 dagar och 2 månader. Utbytet ska genomföras på ett och samma ställe under en sammanhängande period. Det behöver inte finnas ett avtal.
 • Innan du åker måste du få ditt utbyte godkänt av din chef.
 • Prioritet ges till personal som inte tidigare har deltagit i Erasmusmobilitet.

Ansökan

 • Fyll i formuläret Application for Staff Mobility for training som ska innehålla de övergripande målen med besöket, aktiviteter (om möjligt ett program) och förväntat resultat dvs. vad du förväntas lära dig underbesöket.
 • Ansökan ska vara komplett senast 2 månader innan avresedatum. Sista ansökningsdag för att åka på personal utbyte i början av vårterminen är den 1 december och för höstterminen den 31 maj.
 • Du ska lämna in en rapport efter avslutad mobilitet online via EUs  databas, länk till rapporten skickas automatiskt ut till den anställde från Beneficiary module  så snart mobilitetsperioden avslutats.
 • Det finns särskilda medel att söka för anställda med funktionsnedsättning.

Ekonomi

Den egna avdelningen får ett bidrag som består avtvå schablonbelopp som ska täcka kostnader för t.ex. hotell och resa. Du bokar din resa och hotell via SLU resebokningssystem. Din avdelning betalar kostnaderna för din resa. Om kostnaderna för ditt utbyte överstiger stipendiet måste din avdelning vara beredd att stå för den överskjutandekostnaden. Inga kvitton behöver lämnas till mobilitetsgruppen.

Ersättningsnivåer

Mottagarland

Ersättning per dag de första 14 dagarna

Ersättning per dag fr.o.m. dag 15 t.o.m.
dag 60

Grupp 1: Danmark, Finland, Irland, Island, Lichtenstein, Luxemburg, Norge

180 EUR

126 EUR

Grupp 2: Belgien, Cypern, Frankrike, Grekland, Italien, Malta, Nederländerna, Portugal, Spanien, Tyskland, Österrike

160 EUR

112 EUR

Grupp 3: Bulgarien, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Makedonien, Polen, Rumänien, Serbien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Turkiet, Ungern

140 EUR

98 EUR

 

Ansök om personal- och lärarutbyte

Ansökan är öppen 15 januari - 31 maj och 15 aug - 1 dec. Ansökan görs i MoveON-databasen som du får tillgäng till här under ansökningsperioderna. 

 

Erasmus+ lärar och personalmobilitet checklista

 • Du hittar en plats /universitet/organisation där du vill göra ditt utbyte.
 • Du pratar med din chef, som måste godkänna ditt utbyte.
 • Du kontaktar värden för ditt utbyte och kommer överens om tid och upplägg för utbytet.
 • Fyll i ansökningsformuläret i portalen, få den signerad av din chef, och ansvarig person/kontaktperson på värduniversitetet/ organisationen.
 • Skicka in formuläret till Mobilitet@slu.se. Om reglerna för Erasmus personalmobilitet uppfylls beviljas ditt utbyte. När du får Mobility Grant Agreement (skickas via mail) från mobilitetsgruppen, skriv ut, signera och ladda upp det i portalen. Av Grant Agreement framgår hur mycket stipendium ditt utbyte ger. Du bokar genom SLUs vanliga reserekommendationer och din avdelning/institution ska stå för kostnaden.
 • Under utbytet ser du till att få dokumentet "Certificate of Attendance" signerat av kontaktperson på värduniversitetet/organisationen.

 

Nordplus lärarutbyte

Lärare vid SLU har möjlighet att få bidrag för att undervisa vid något av NOVA eller BOVA partners. Vistelsen ska ha anknytning till speciella och integrerade undervisningsaktiviteter med en tydlig anknytning till de nätverk som SLU är med i. Även handledning och utveckling av undervisningsmaterial räknas till detta.

Mer information Nordplus lärarutbyte

SLU deltar i NOVA-nätverket (de nordiska ländernas lantbruksuniversitet), och det baltiska systernätverket BOVA. Som lärare kan man utnyttja stipendier för lärarutbyte. Dessa finansieras av Nordplusprogrammet, genom Nordiska Ministerrådet.

Ansökan

Du ansöker till din lokala Nordplus kontaktperson, geir.loe@slu.se Vänligen skriv "Nordplus lärarutbyte" i ämnesraden.

Ansökningsformulär: Nordplus teacher contract 

Läs mer om Nova.