Kurs i svenska för SLU-anställda

Senast ändrad: 07 mars 2024

Personalavdelningen på SLU ordnar undervisning i svenska språket för medarbetare inom SLU.

 

Här följer information om kurserna. Vänligen läs igenom informationen noga innan du registrerar dig.

 

Tillhör du målgruppen?

Dessa kurser i svenska språket är en förmån för de som är anställda vid SLU och behöver lära sig svenska. 

För att antas måste du
* vara anställd, d.v.s. ha en pågående anställning under kursens gång (se kursdatum innan anmälning) 
* ha ett aktivt anställnings-AD-konto
* ha behov av att lära dig svenska språket enligt språktestets nivåer
* ha ett godkännande från din närmsta chef att delta på kursen

Du kommer inte att antas om
* du är student vid SLU
* du är stipendiat vid SLU
* du är extern konsult, t.ex. anställd av Poolia men har SLU som arbetsplats
* du har en anställning som avslutas innan eller under tiden kursen pågår. 

 

Kurser som en förmån

Då deltagande i dessa kurser en förmån för dig som anställd kan varken du eller din chef kräva att du deltar. Deltagande i en kurs är ett tillfälle som bör nyttjas i största möjliga mån. Vi vill att personalen ska uppskatta och utnyttja möjligheten att gå dessa kurser. Om närvaron inte sköts kan det leda till att kurserna dras in och förmånen försvinner.

 

Kursernas omfattning

Kurstillfällen:

Kurserna anordnas av SLU i samarbete med Upgrades Education och är uppdelade på 15 tillfällen á 1,5 timmar. Tid och datum för kurserna kommer att finnas tillgängliga när anmälan öppnar. Se över din kalender så att datumen passar och preliminärboka gärna i din kalender.

Sista kurstillfället, tillfälle 15, innehåller ett slutprov.

För att få göra slutprovet måste du ha minst 75 procents närvaro (11 kurstillfällen).

Om du inte gör slutprovet, eller om du inte får godkänt på slutprovet, blir du underkänd på kursen, vilket kan påverka antagningen vid framtida kursanmälningar.

Vid godkänt slutprov får du ett kursintyg.

Hemuppgifter och självstudier:

Utöver de lektionstillfällen som ingår i kursen kommer det att vara minst 45 minuters självstudier mellan lektionerna. 

Digital närvaro:

Då kurserna hålls digitalt kan alla delta, oavsett universitetsort och hemmaarbete/kontorsarbete.

Antal platser:

Varje kurs har ett begränsat antal platser (13 deltagare). Detta för att samtliga deltagare på en kurs ska få bra kontakt med läraren och få goda möjligheter att lära sig.

Det behöver vara minst 8 anmälda och godkända deltagare för att vi ska kunna starta upp en kursnivå.

Kurskostnader och kurslitteratur

Kostnad för kurserna:

Kursen samt slutprovet vid sista tillfället är utan kostnad för dig som anställd förutsatt att du uppfyller kraven för anmälan. Kurserna är dock inte gratis för SLU utan betalas av omställningsmedel.

Kurslitteratur:

Kurslitteratur betalas av institutionen/avdelningen och kan beställas från Bokus i Proceedo. Vid frågor och hjälp med beställning, vänligen kontakta personaladministratören på din institution/avdelning.

Välj upplagorna nedan. Det finns nyare upplagor tillgängliga, vår kursleverantör har dock valt att fortsätta med den äldre upplagan.

Textbok:

  • A0 samt A-kurser: Rivstart A1 + A2: ISBN-nr: 9789127434202, ca-pris: 330: - exkl. moms.
  • B-kurser: Rivstart B1 + B2: ISBN-nr: 9789127434233, ca-pris: 461: - exkl. moms.
  • B2/C1-kurser: Rivstart B2 + C1: ISBN-nr: 9789127434264, ca-pris: 375: - exkl. moms.

Övningsbok:

  • A0/A1/A2 övningsbok: Rivstart A1+A2 Övningsbok: ISBN-nr: 9789127434219, ca-pris: 252: - exkl. moms.
  • B1/B2 övningsbok: Rivstart B1+B2 Övningsbok: ISBN-nr: 9789127434240, ca-pris: 252: - exkl. moms.
  • B2/C1 övningsbok: Rivstart B2+C1 Övningsbok: ISBN-nr: 9789127448568, ca-pris: 252: - exkl. moms.

Inför anmälan - språktest för att veta nivå

CEFR-testet finns för att avgöra din nivå

All undervisning i samarbete med Upgrades Education är anpassad för att passa en eller flera av de sex nivåerna i Europarådets CEFR-skala (öppnas i nytt fönster). 

Innan du anmäler dig måste du ha gjort CEFR-testet. för att i samband med din anmälan fylla i svaret på vilken nivå du är på vid den obligatoriska frågan i anmälningsformuläret markerad med *. Detta ska göras för att du ska kunna anmäla dig till rätt nivå från början och för att vi ska kunna få så jämn nivå som möjligt på alla deltagare.

 

Gör testet här.

 

Vänligen observera att testet startar på nivå A1.  

Läs instruktionerna noggrant innan du påbörjar testet!

 

Kursanmälan och bekräftelse

Inför anmälan:

Som informationen under fliken Tillhör du målgruppen informerar behöver du vara anställd på SLU och ha ett AD-konto för att anmäla dig. Någon annan kan inte göra anmälan åt dig, du måste göra det själv. Var noga med att använda din SLU-mejl och institutionens adress.

Godkännande av chef:

När du anmäler dig till en kurs ska du planera för att närvara vid samtliga kurstillfällen. Du behöver även ha stämt av med din närmaste chef och fått godkännande att delta i kursen. Ett godkännande sker genom att din chef mejlar till swedishlessons@slu.se och skriver att "Förnamn Efternamn har mitt godkännande att gå denna kurs". Nytt godkännande krävs inför varje kursstart.

Tillsammans ska du och din chef se till att du får de bästa möjligheterna att bli godkänd på kursen. Om det brister i närvaron kommer det att ske regelbundna avstämningar med din chef. 

Du anmäler dig via länken nedan, inte via mejl. Innan du anmäler dig måste du göra ett språktest – läs mer ovan.

Anmäl dig här

 

Efter anmälan:

När du har anmält dig får du ett autogenererat bekräftelsemeddelande på att din anmälan har kommit in (kolla gärna skräpposten om du inte får något mejl inom en timme).

Inkomna anmälningar behandlas först när anmälan har stängt. Sista anmälningsdag visas på anmälningssidan. 

När antagningsprocessen är i slutskedet får du ett mejl med status för din anmälan:

* Preliminär antagning
* Plats på väntelistan
* Nekad till att gå kursen

Preliminär antagning:
Att bli preliminärt antagen till en kurs innebär att du uppfyller kraven men behöver acceptera de villkor som finns för deltagande OCH bekräfta ditt deltagande genom att svara på det mejl som skickas ut. Villkoren skickas ut i samband med det preliminära antagningsbeskedet. Läs dem noga innan du bekräftar ditt deltagande.

Plats på väntelistan:
Att få en plats på väntelistan till en kurs innebär att du uppfyller kraven men inte har antagits. Det kan till exempel bero på att du har gått någon av dessa kurser tidigare och därmed redan har dragit nytta av den förmån som kurserna är. En annan anledning kan vara att de som blivit antagna denna gång inte har fått gå kurs tidigare och därför prioriteras denna gång. Väntelistan är numrerad och din plats är därmed bestämd. Om du får plats på den kurs du har anmält dig till blir du kontaktad snarast möjligt och ges då möjlighet till preliminär antagning (enligt ovan).  

Nekad till att gå kursen:
Om du blir nekad att gå kursen kan ha flera anledningar. En vanlig anledning är att du inte är anställd av SLU, d.v.s. endast verksam som konsult eller inhyrd personal. Det kan också vara att du har en tidsbegränsad anställning som avslutas före eller under kursens gång. En annan anledning kan vara att du inte har blivit anställd ännu och därför inte finns i vårt personalsystem. Du måste ha påbörjat din anställning innan kursen startar och anmälan måste göras via anmälningslänken innan anmälan stänger.  

Anmälningsförfrågningar som inkommer via mejl efter anmälningstidens utgång kommer att nekas och hänvisas till nästa termins kursstarter.

 

Aktuella kursstarter

Aktuella kursstarter för våren 2024 finns under fliken Pågående kurser:

 

Fördelning av kursstarter med nivåer över terminerna:

  • Vårtermin: A0, A1, A2, B1
  • Hösttermin: A0, A1, A2 

 

Om du har intresse av att gå en kursnivå som INTE finns med - skicka då ett mejl till swedishlessons@slu.se och meddela vilken nivå du önskar.

 

Pågående kurser

Datum för kurserna hösten 2024:

A0- måndag 8:30–10:00

augusti: 26
september 2, 9, 16, 23, 30
oktober: 7, 14, 21
november: 4, 11, 18, 25
december: 2, 9

 

A1- tisdag 8:30–10:00

augusti: 27
september: 3, 10, 17, 24
oktober: 1, 8, 15, 22
november: 5, 12, 19, 26
december: 3, 10

 

A2- onsdag 8:30–10:00

augusti: 28
september: 4, 11, 18, 25
oktober: 2, 9, 16, 23
november: 6, 13, 20, 27
december: 4, 11

 

 

 

Enskild undervisning

Det finns möjlighet till enskild undervisning online eller på plats på SLU Campus Uppsala. Detta är något som bokas via Proceedo och bekostas av den anställdes institution efter överenskommelse med prefekten (eller motsvarande). 

Vid behov av enskild undervisning, vänligen se Proceedo:

Inköp
Övriga tjänster
Personal
Undervisning i svenska språket

Vid frågor, kontakta kursadministratören på swedishlessons@slu.se.

Språkcafé - tips till dig som går kurs eller vill gå kurs

Vill du träffa människor, lyssna till eller prata svenska? Välkommen till språkcafé!

SLU-biblioteket har ett språkcafé och här kan du läsa mer om det.

 

 

 

Vid frågor - vänligen kontakta kursadministratören enligt nedan kontaktinformation.