Medarbetarwebben

När något hänt

Ring 112 vid akut fara eller nödsituation. Kom ihåg att informera din närmaste chef.

Ring 11414 för kontakt med polis vid icke-akuta ärenden.

Ring 11313 för att få eller ge samhällsinformation om icke-akuta olyckor eller kriser.

Publicerad: 03 april 2018 - Sidansvarig: infra-webb@slu.se