Medarbetarwebben

När något hänt

Ring 112 vid akut fara eller nödsituation. Kom ihåg att informera din närmaste chef.

Ring 11414 för kontakt med polis vid icke-akuta ärenden.

Ring 11313 för att få eller ge samhällsinformation om icke-akuta olyckor eller kriser.

no.png

Anmäl trakasserier

Här finns information om vart du kan vända dig om du blir illa behandlad eller trakasserad i samband med din anställning på SLU.

Publicerad: 22 maj 2019 - Sidansvarig: ssm-webb@slu.se
Loading…