Hoppa till huvudinnehåll
Medarbetarwebben

När något hänt

Ring 112 vid akut fara eller nödsituation. Kom ihåg att informera din närmaste chef.

Ring 11414 för kontakt med polis vid icke-akuta ärenden.

Ring 11313 för att få eller ge samhällsinformation om icke-akuta olyckor eller kriser.

För kontakt med väktare.
(Exempelvis: olåsta dörrar, otrygghet, akuta fastighetsstörningar mm)

Här hittar du information om hur SLU hanterar coronakrisen.

För intern rapportering i IA-systemet, använd knapparna nedan.

Vad ska rapporteras?

Olyckor, tillbud eller avvikelser som innebär risk eller fara för person, egendom, verksamheten eller den yttre miljön behöver rapporteras internt.. Även personuppgifts- eller informationssäkerhetsincidenter ska rapporteras.

Om förbättringsförslag

Kategorin "Förbättringsförslag" i rapporteringsformuläret väljer du bara om det gäller arbetsmiljö. För övriga så väljer du först kategori miljö, kvalitet eller egendom/säkerhet. Därefter om det är en avvikelse eller förbättringsförslag. 

Vad är en "felanmälan"?

Vanliga fel som uppstår i lokaler, brister i service eller behov av servicetjänster rapporteras som felanmälan.

Loading…