Hoppa till huvudinnehåll

När något hänt

Ring 112 vid akut fara eller nödsituation. Kom ihåg att informera din närmaste chef. Ring 11414 för kontakt med polis vid icke-akuta ärenden. Ring 11313 för att få eller ge samhällsinformation om icke-akuta olyckor eller kriser.

Felanmälan av lokaler

Vanliga fel som uppstår i lokaler, brister i service eller behov av servicetjänster rapporterar du som en felanmälan. Här finns information om hur du gör felanmälan och telefonnummer till servicejour.

Kontakta väktare

Läs om hur du kontaktar väktare. Exempel på tillfällen när du ska kontakta väktare är olåsta dörrar, otrygghet, akuta fastighetsstörningar. Vid pågående brott - ring alltid 112 och tillkalla polis.

Visselblåsning

På SLU finns en visselblåsarfunktion som är avsedd för att hantera missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att det kommer fram. Sådana visselblåsningar kan du göra här.

Rapportera arbetsmiljöincidenter och avvikelser i IA-systemet

  • Rapportera arbetsmiljöincidenter och miljöavvikelser - här rapporterar du händelser som innebär risk/fara för person, egendom, verksamheten eller yttre miljö, samt incidenter som rör personuppgifter/ informationssäkerhet.
  • Rapportera medicinska avvikelser på UDS - här rapporterar du händelser som innebär risk/fara för djur, avvikelser från befintliga rutiner vid behandling eller hantering av djur och som inte är arbetsmiljöincidenter eller miljöavvikelser.
Siluett av människa som trycker sina händer mot en grön glasruta. Foto.
  • Utsatt för brott - gör en polisanmälan.
  • Allvarlig arbetsplatsolycka - anmäl till Arbetsmiljöverket.
  • IT-incidenter som påverkar informationssäkerheten vid SLU - rapportera till IT-avdelningen.
  • Diskriminering/kränkande särbehandling - Vänd dig i första hand till närmsta chef/motsvarande. Du kan också kontakta HR-specialist, skyddsombud eller en facklig representant.

SLU:s krisorganisation (krävs AD-inloggning)

Har du eller verksamheten drabbats av en oförutsedd allvarlig händelse som påverkar SLU som myndighet på ett negativ sätt och som kräver särskild hantering av myndighetens krisgrupp?

Personuppgiftsincident

Har du skickat ett mail till fel person eller något annat som gjort att personuppgifter har förstörts eller hamnat hos obehörig?

Publicerad: 21 februari 2024 - Sidansvarig: infra-webb@slu.se

Vid akut fara eller nödsituation

Ring 112.  Kom ihåg att informera din närmaste chef.

Kontakta polis vid icke-akuta ärenden

Ring 11414

Samhällsinformation om icke-akuta olyckor/kriser

Ring 11313

Loading…