Brandsäkerhet (SBA)

Senast ändrad: 01 september 2023
man släcker brand, foto.

Här hittar du information om brandsäkerhet och brandsäkerhetsutbildningar vid SLU samt en länk till vår film som visar hur du ska agera vid en brand.

Systematiskt brandskyddarbete (SBA) - det brandskyddsarbete som genomförs löpande vid universitetet.

Brandfarlig vara - hantering av brandfarliga varor och brandskydd på laboratorier.

 

Utbildning
Dessa brandsäkerhetsutbildningar ges regelbundet vid SLU:

  • SBA (systematiskt brandskyddsarbete). Grundutbildning, 2 timmar. Obligatorisk vart 4:e år för all personal.

  • SBA/BSO (brandsäkerhetsombud). Organisatorisk utbildning, 1  dag, för egenkontroll och utrymningsledning.

  • Utbildning till föreståndare för brandfarlig och explosiv vara. För dem som hanterar sådant i sin verksamhet. 1 dag. 
  • Utbildning för 5- årigt certifikat för heta arbeten för de verksamheter där det förekommer. 1 dag.

Läs mer om innehållet i utbildningarna till föreståndare för brandfarlig och explosiv vara samt brandfarliga heta arbeten på DAFO:s hemsida.

Behöver ni utbildning i brandsäkerhet?

De olika brandsäkerhetsutbildningarna samordnas av respektive servicessamordnare, intendent, facility manager eller motsvarande. Anmäl era utbildningsbehov till dem.

SBA-utbildningarna finansieras centralt. Föreståndarutbildningen och certifikatutbildningen för heta arbeten betalas av respektive verksamhet. 

Avtal om brandskydd

Det finns ett ramavtal för brandskydd.

Film om brandsäkerhet

Filmen om brandsäkerhet vid SLU visar hur du ska agera vid en brand. Titta gärna på filmen flera gånger!