Brandsäkerhet (SBA)

Senast ändrad: 13 december 2018
sleckning2.jpg

Här hittar du länkar till information om brandsäkerhet vid SLU, samt en film som visar hur du ska agera vid en brand.

 • Systematiskt brandskyddarbete (SBA) - handlar om det brandskyddsarbete som genomförs löpande vid universitetet.

 • Brandfarlig vara - om hantering av brandfarlig vara och brandskydd på laboratorier.

 • Utbildning
  De vanligast förekommande brandsäkerhetsutbildningarna vid SLU är:
  • SBA (systematiskt brandskyddsarbete) grundutbildning. 2 timmar obligatorisk utbildning vart fjärde år för all personal.
  • SBA/BSO (brandsäkerhetsombud) organisatorisk utbildning. En dags utbildning för egenkontroll och utrymningsledning.
  • Utbildning till föreståndare brandfarlig och explosiv vara som hanterar sådant inom sin verksamhet. En dags utbildning.
  • Utbildning till 5- årigt certifikat ”Heta arbeten” för de verksamheter där det förekommer. En dags utbildning.

   SBA utbildningarna finansieras centralt, Föreståndarutbildningen och Heta arbeten finansieras av respektive verksamhet. De olika brandsäkerhetsutbildningarna samordnas av respektive servicessamordnare, Intendent, Facility manager motsvarande. Anmäl utbildning behov till dessa. Läs mer i dokumentet om SBA och innehåll i respektive utbildning

 • Avtal brandskydd - om vilka avtal som SLU har gällande brandskydd.

Film om brandsäkerhet

Filmen visar hur du ska agera vid en brand. Titta gärna på filmen flera gånger!

Sidansvarig: infra-webb@slu.se