Larmsystem

Senast ändrad: 20 februari 2024

På den här sidan hittar du information om de olika typer av larm som finns vid SLU, till exempel inbrotts- och driftslarm.

Säkerhetsenheten ansvarar för universitetets gemensamma larm och larmtjänster. Läs mer om de olika typerna av larm nedan.

Larmcentralstjänster

SLU har upphandlat larmcentraltjänster och väktarinsatser och därmed är det upphandlat bevakningsbolag som våra anläggningar skall kopplas upp mot.

Detta för att vi har upphandlat tjänsterna och därmed fått bestämda priser och dels för att åtgärdsinstruktioner, avtal mm skall vara lika på samtliga orter där vi finns och därmed även ges alla samma förutsättningar i sitt säkerhetsarbete.

OBS! Vissa typer av larmutryckningar ingår i de upphandlade tjänsterna med väktarföretaget medan andra, t.ex. upprepade falsklarmer p.g.a. handhavandefel debiteras resp. verksamhet.

Inbrottslarmssystem och överfallslarm

SLU Säkerhet samordnar och planerar installationer av inbrottslarm med kopplingar mot det gemensamma säkerhetssystemet (Integra) som införs successivt på alla huvudorter.

Inbrottslarm manövreras via kortläsarna eller särskilda manöverpaneler.

Där säkerhetssystemet inte är installerat finns det möjlighet att installera andra typer av tillfälliga eller mer permanenta larm, dock skall alltid SLU Säkerhet rådfrågas inför en installation och eller upphandling av ett säkerhetssystem.

Oavsett typ av larm kopplas det till en mottagare av larmet (godkänd larmcentral) som aktiverar bevakningsföretaget för utryckning/åtgärd.

Ett inbrottslarmsystem är ett system som är uppbyggt för att upptäcka intrång i fastigheten, SLU använder huvudsakligen ett integrerat system vilket innebär att tillträdeskontrollen och intrångsskyddet arbetar ihop. Till dessa system använder även SLU ett överordnat system för administrationen av de båda systemen.

Systemet använder bland annat:

  • Skalskydd – Med detta menas att man punkt skyddar fastighetens skal så som exempelvis dörrar och fönster.
  • Volymskydd – Volymskydd innebär att man med hjälp av exempelvis rörelsedetektorer skyddar helt eller delvist för att förhindra att folk kan röra sig fritt invändigt.
  • Överfallslarm – På vissa delar kan det finnas behov av överfallslarm då det kan förekomma en förhöjd risk, där kan fast monterade larmknappar monteras.
  • Kortläsare – Via kortläsare och passerkort styrs exempelvis våra dörrmiljöer.

Personlarm

I olika fall kan personlarm för verksamhetens- eller enskilt bruk vara nödvändigt. Beroende på situation och behov finns olika typer av personlarm. Till larmen följer även rutiner för hur larmen ska tas emot och hanteras liksom vilken typ av åtgärder som ska ske när de aktiveras.

Driftlarmer

OBS! För verksamhetsspecifika driftlarmer, t.ex. larm på kylar, frysar och liknande, ansvarar resp. verksamhet själv för samtliga kostnader kring detta! Vi kan givetvis ta in signaler till det centrala systemet så man kan se larmen i Integra och därgenom även skicka vidare larmet till larmcentralen.

Verksamheten ansvarar även för att upprätta en åtgärdsinstruktion för de aktuella larmet.

Kameraövervakning

Om behov av larm kopplade till kameraövervakning föreligger skall tillstånd ges av länsstyrelsen innan övervakning får påbörjas (gäller generellt).

SLU Säkerhet hanterar tillståndsärenden med aktuell länsstyrelse liksom den tekniska delen med anslutning mot säkerhetssystemet.

MärkDNA

Vad är märkDNA?

MärkDNA är den moderna tidens stöldskyddsmärkning som ger polisen spårbarhet. MärkDNA består av en transparent märkvätska där varje märkvätska innehåller en unik kod som registreras på dess ägare i en internationell databas.

Vätskan penslas eller sprayas på objekten och blir nästintill omöjlig att få bort då det bara krävs 1/4 millimeters skrapprov för att genomföra en laboratorieanalys och få reda på vem som är ägare av MärkDNA-koden.

Märkningen är osynlig för blotta ögat men lyser upp kraftigt i belysning med UV-lampor. Polisen har utrustat sig med UV-lampor i hela Sverige och man har nationella rutiner för hantering av MärkDNA. Prov tas från DNA-märkta föremål och sänds till analys och polisen kan på så vis härleda gods och återlämna det till dess rättmätige ägare och kriminella kopplas till brott.

MärkDNA är en forensiskt spårbar vätska som innehåller en unik kod för varje behållare. Den som märker sina objekt registrerar sig för spårbarhet till den unika koden i märkningen. Registret möjliggör även att stöldgods kan återlämnas internationellt. Polis och försäkringsbolag rekommenderar MärkDNA/DNA-märkning.

Hur ska vi registrera våra produkter och inventarier?

Produkten ska registreras i de internationella databaserna, för att göra så smidigt och enhetligt som möjligt har vi ihop med leverantör valt att dom registrerar produkten på SLU redan innan denna skickas ut för användning så när produkten kommer er tillhanda är den klar för användning.

När ni sedan använder produkten som ska ni registrera inventariet på en inventarielista för att ha kontroll på vad som är märkt denna ska delges säkerhetsenheten varje gång förändring sker på listan, listan kan med fördel vara digital. Inventarielista finner ni längre ner på sidan.

Om utrustningen blir stulen/förloras hur gör vi då?

Som vanligt dvs man upprättar en traditionell polisanmälan om tillgreppet eller förlusten och man kan även nämna att utrustningen är märkt med märkDNA.

Hur märker man inventariet?

Hur man märker kan vara olika beroende på vilket inventarie som ska märkas. Vi har försökt att göra några olika exempel på olika typer av inventarier så ni kan se hur vi rekommenderar att man märker olika typer av utrustning.

Dessa förslag finner i dokument längre ner på sidan.

Om jag säljer inventariet hur blir det då?

Vi kommer fortfarande äga koden då vi säkerligen har den unika koden på andra komponenter och då kan man i kvittot som upprättas ange att utrustningen är märkt med märkDNA samt dess unika nummer.

Man kan också välja att använda en kod till större inventarier och man valt det och ska sälja inventariet vidare så kan man i ett sådant fall föra över ägandeskapet av märkDNA till köparen. Dock kan endast en överlåtelse av myndighetens DNA beställas av säkerhetsenheten eller rektor.

Om jag vill beställa hur gör jag då och vad kostar det?

Vid intresse av att märka inventarier kontakta säkerhetsenheten om detta så kan vi bistå med att ta fram ett paket som passar er.

Sedan finns det andra produkter som kan användas på cyklar, 4-hjulingar, snöskoter, högtryckstvättar, båtar osv och där är prisbilderna varierande beroende på produkt, antal osv, men här är vi behjälpliga att ta fram ett paket som passar er.

Kontakta säkerhet vid behov av larm eller annan övervakning.