Medarbetarwebben

Inköp

Inköp vid SLU ska genomföras affärsmässigt och kostnadseffektivt inom ramen för gällande lagstiftning.

Inköpsenheten ger stöd och rådgivning till verksamheten när det gäller inköpsfrågor samt upphandlar avtal och ansvarar för e-handel vid SLU.

På inköpsenhetens webbsidor kan medarbetare hitta svar på inköps- och upphandlingsfrågor. Om du inte hittar svar på din fråga - vänd dig till din inköpsroll eller till inköpsenheten. 

Publicerad: 06 april 2021 - Sidansvarig: hanna.spangberg@slu.se
Loading…