Hoppa till huvudinnehåll

Inköp

Inköp vid SLU ska genomföras affärsmässigt och kostnadseffektivt inom ramen för gällande lagstiftning. Inköpsenheten ger stöd och rådgivning till verksamheten när det gäller inköpsfrågor samt upphandlar avtal och ansvarar för e-handel vid SLU. På inköpsenhetens webbsidor kan medarbetare hitta svar på inköps- och upphandlingsfrågor. Om du inte hittar svar på din fråga - vänd dig till din inköpsroll eller till inköpsenheten.

Besök av inköpsenheten?

Behöver er enhet få mer information om inköp och upphandling? Inköpsenheten erbjuder både digitala och fysiska träffar utefter ert behov. Anmäl intresse via adm-upphandling@slu.se.

Publicerad: 03 april 2024 - Sidansvarig: hanna.spangberg@slu.se

Ekonomiavdelningen, Inköpsenheten

Adress: Box 7086, 750 07 Uppsala

E-post: upphandling@slu.se  Telefon: 018-671000 (vx)

Besöksadress: Ulls hus. Almas allé 8, Ultuna, Uppsala

Leveransadress: SLU Ekonomiavdelningen, Ulls hus Godsmottagning, Ulls gränd 1, 756 51 Uppsala

Loading…