Miljöhänsyn vid inköp

Senast ändrad: 04 december 2023

Miljökrav ställs vid upphandlingsarbetet där så är möjligt och relevant samt är proportionellt enligt LOU. Det är miljöenheten som initierar att miljökrav finns med i dessa fall. Miljöenheten medverkar i upphandlingsarbetet då miljökrav ställs.

Detta innebär att miljökrav finns med i avtal som upphandlas av SLU. Ytterligare miljökrav kan inte ställas senare vid själva beställningen.

Det finns en fastställd rutin för hur upphandlingsenheten och mijöenheten samarbetar i upphandlingsärenden, för att miljökrav ska komma med i upphandlingsprocessen.

Se även rutin SLU-97.

Beställningar av varor/tjänster som är bra miljöval

Beställning på rangordnade produkter görs i Proceedo. Bland tummen-upp-markerade artiklar i ramavtalen kan miljömärkta varor/tjänster väljas. Dessa varor/tjänster är i Proceedo markerade med ett ”grönt löv”.

Vad man dessutom kan tänka på

För att bidra till minskad miljöpåverkan bör man även planera sina inköp, exempelvis genom att samordna beställningar för att minska antalet transporter.

Se också Miljöarbete vid SLU (SLU:s miljöenhet)

 


Kontaktinformation

Vid frågor angående avtal, upphandling m.m. rörande inköp på SLU, vänligen kontakta inköpsenheten på upphandling@slu.se.

Vid frågor angående e-handel och beställningar i Proceedo kan du kontakta ehandel@slu.se.

Vid frågor om fakturor i Proceedo, kontakta fakturasupporten på levreskontra@slu.se.