Support vid inköp

Senast ändrad: 04 december 2023

Behöver du hjälp när du beställer i Proceedo?

Nedan hittar du länkar till handböcker, e-guider mm där du kan hitta svar på dina frågor gällande beställningar.

Om du inte hittar svar där är du välkommen att kontakta beställningssupporten på ehandel@slu.se.

Frågor beträffande fakturor ställs till levreskontra@slu.se.

Se också Inköpsinfo, nyhetsbrevet med information kring Proceedo och ramavtal, som skickas med e-post till alla användare som beställer och attesterar beställningar i Proceedo (hette förut Proceedoinfo).

E-handböcker till Proceedo

Det finns ett antal e-handböcker för beställare, ekonomiregistrerare och attestanter - se Handböcker och e-guider

Informationsblad

Följande informationsblad finns att ladda ner

 • Information till nya fritextleverantörer sve/eng (pdf)
  Detta är ett infoblad som kan skickas till nya fritext-leverantörer och som beskriver vår elektroniska order och vilka uppgifter som måste anges på fakturan. Länk till infobladet finns också i Proceedo.

  Information to new free text-suppliers describing electronic order and items that must be stated in the invoice. A link to this information is also available within Procceedo.

 • Information om fritext över 100.000 kr (pdf)
 • Detta är en information om hur formuläret för fritext över 100 000 kr ser ut, om man vill skriva ut det i förberedande syfte.

Support för beställningar

Om ovanstående inte löser dina problem:
kontakta beställningssupporten på
ehandel@slu.se.

 • Använd i första hand e-post till supporten. Vi bevakar vanligtvis supportmail även när vi inte är på plats på enheten (men kan inte alltid svara i telefon).
 • För att spara tid: försök beskriva ditt problem från början, t ex vad som händer när du loggar in, om det är det som är problemet. Bifoga gärna skärmklipp på eventuella felmeddelanden.
 • Om du har tekniska problem kontakta ehandel@slu.se innan du kontaktar IT-avdelningen.
 • Du ska inte kontakta leverantören Vismas support, de har inte kunskaper nog om SLU:s uppsättning av systemet och kommer bara att hänvisa till vår egen support.

Övriga frågor om inköp och upphandling, som inte gäller e-handel, kan ställas till upphandling@slu.se.

Om du har problem med fakturor i Proceedo: kontakta fakturasupporten på levreskontra@slu.se