Hur gör man beställning på ramavtal?

Senast ändrad: 04 december 2023

Kontrollera innan du lägger en beställning om det finns ramavtal som kan användas och vad avtalet omfattar. Kontrollera också vad avtalet kräver och hur avropet ska genomföras.

En beställning på ett ramavtal kallas avrop, man avropar på ett ramavtal.

Hur man beställer (avropar) beror på om ramavtalet har en eller flera leverantörer och hur det har bestämts att man ska välja om det är mer än en leverantör (avropsordning).

Ramavtal med endast en leverantör
Avrop på ramavtal med endast en leverantör görs i enlighet med de priser och villkor som fastställts i ramavtalet.

Avrop på ramavtal med mer än en leverantör - alternativa avropsordningar
För avrop på ramavtal med mer än en leverantör finns två olika sätt att avropa, i respektive ramavtal framgår på vilket sätt (avropsordning) man ska gå till väga.

Rangordning; leverantörerna rankas i den ordning de vunnit upphandlingen och den högst rankade leverantören ska användas. Man går till nästa i rangordningen endast i det fall den första inte kan leverera. Samtliga ramavtal som har produktkataloger i Proceedo är rangordnade. Produkterna för den högst rankade leverantören är i Proceedo i de flesta avtal markerade med en tummen-upp-symbol för att göra det enklare att se vilka produkter som är rekommenderat val. Punchout till webbutiker saknar tummen-upp i Proceedo men är alltid första val. Tummen-upp finns inte heller i avtalen för kemikalier och laboratorieförbrukningsmateriel eftersom de har annan fördelningsnyckel

Förnyad konkurrensutsättning; innebär att avropsförfrågan ska sändas till samtliga ramavtalsleverantörer och man väljer sedan det avropssvar som är bäst utifrån ramavtalets fastställda villkor. Observera att rutinen Förnyad konkurrensutsättning ska genomföras innan man lägger beställning i Proceedo.
För beställningar där förnyad konkurrensutsättning är återkommande för samma sak kan avropet göras som ett leveransavtal för längre period. Stäm dock av med inköpsenheten innan leveransavtal tecknas!