Hoppa till huvudinnehåll

Inköpsplan

På SLU finns en inköpsplan för planerade upphandlingar de kommande två åren. Inköpsplanen ska kommuniceras internt såväl som externt för att SLU ska upprätthålla en transparens i inköps- och upphandlingsplaneringen. Målet med inköpsplanen är att skapa förutsägbarhet i de behov som verksamheten har. Förutsägbarheten underlättar resursfördelningen på inköpsenheten och ökar förståelsen för den tidskrävande upphandlingsprocessen i verksamheten.

Publicerad: 28 maj 2024 - Sidansvarig: hanna.spangberg@slu.se

Ekonomiavdelningen, Inköpsenheten

Adress: Box 7086, 750 07 Uppsala

E-post: upphandling@slu.se  Telefon: 018-671000 (vx)

Besöksadress: Ulls hus. Almas allé 8, Ultuna, Uppsala

Leveransadress: SLU Ekonomiavdelningen, Ulls hus Godsmottagning, Ulls gränd 1, 756 51 Uppsala

Loading…