Hoppa till huvudinnehåll

Ramavtal

Här hittar du information om ramavtal, både SLU:s lokalt upphandlade och gemensamma statliga ramavtal.

Ramavtal ska användas om sådana finns, i första hand SLU:s egna.
Vid behov av avsteg från ramavtal ska avstämning göras med inköpsenheten.

Publicerad: 11 augusti 2021 - Sidansvarig: hanna.spangberg@slu.se

Ekonomiavdelningen, Inköpsenheten

Adress: Box 7086, 750 07 Uppsala

E-post: upphandling@slu.se  Telefon: 018-671000 (vx)

Besöksadress: Ulls hus. Almas allé 8, Ultuna, Uppsala

Leveransadress: SLU Ekonomiavdelningen, Ulls hus Godsmottagning, Ulls gränd 1, 756 51 Uppsala

Loading…