FAQ

Senast ändrad: 01 mars 2024

Från 1 oktober 2022 använder SLU resebyrån Stureplans Resor.

Information finns även på andra reserelaterade sidor på medarbetarwebben, se länkarna längre ned på denna sida.

 

Jag saknar konto i bokningssystemet. Kan ni hjälpa mig att skapa ett konto?

Från och med augusti 2023 skapas konton automatiskt för nyanställda. Informationen överförs till resesystemet inom 1 vecka från att din anställning påbörjas. Vid eventuella förändringar av uppgifter i profilen kan du i vissa fall behöva vänta upp till en vecka på att förändringarna slår igenom.

Om din profil inte har skapats inom en vecka från det att din anställning påbörjade, kontrollera då följande:

1. Din fakturareferens måste finnas i IDIS adminportal. Det sker en integrering mellan Proceedo och IDIS varje fredag (kontakta Ekonomiavdelningen för att få fakturareferens)

2. Ditt mobilnummer måste finnas i IDIS adminportal (kontakta katalogroll/personaladminstratör på din institution/eller motsvarande som lägger in det manuellt)

3. Du behöver ha ett korrekt personnummer/samordningsnummer (kontakta katalogroll/personaladminstratör på din institution/eller motsvarande som kan hjälpa dig med detta)

 

Om du som SLU-anställd fortfarande saknar konto i resebokningssystemet Stureplans Online:

Mejla din fakturareferens, ditt ad-kontonamn och ditt mobilnummer till resor@slu.se. Om du inte vet din fakturareferens eller inte har någon så ber du din ekonomiadministratör att ta fram den, eller beställer själv. Då kontaktar du levreskontra@slu.se som skapar din unika fakturareferens. 

 

Detta gäller dig som är inhyrd konsult:

Du som verksam/inhyrd konsult ber resebeställaren på din institution att boka resan. Resebeställaren är oftast personaladministratören/institutionsadministratören.

 

Detta gäller dig som ska boka resa med annan anställds fakturareferens:

Du ber din handledare eller motsvarande att mejla resor@slu.se och godkänna att vi får skapa ett konto för dig med dennes fakturareferens (handledaren eller motsvarande behöver då mejla fakturareferensen, ditt ad-kontonamn, ditt mobilnummer samt din SLU-mejl).

Jag vill lära mig nya resebokningssystemet. Hur kan jag gå tillväga?

I samband med byte av resebyrå den 1 oktober har det givits tre tre utbildningstillfällen om det nya bokningssystemet, två på svenska och ett på engelska.

Utbildningarna var ca 45 minuter vardera, spelades in och finns tillgängliga via SLU Play:

Svensk version
English version

Vi hänvisar även till de frågor och svar som finns i FAQ samt övrig information på våra webbsidor om tjänsteresor.

 

Namnet i min profil stämmer inte överens med passet - hur ska jag göra?

Namnet i bokningssystemet Stureplans Online behöver överensstämma med namnet i ditt pass.

För att ändra namnet går du till din användarprofil i bokningssystemet Stureplans Online, gå vidare till Personlig information och ändra de uppgifter som är felaktiga/saknas. Klicka sedan på Spara.

Vänligen observera att en profil blir låst för ändring (gråmarkerat fält) i 24 timmar när en ändring gjorts. 

Hur kan jag få behörighet att boka resor åt andra?

Om du behöver ha behörighet att boka resor för andra SLU-anställda samt gäster som inte är anställda hos SLU behöver du be din chef att mejla till resor@slu.se och skriva att det är OK att du får behörighet. 

Hur går jag tillväga om jag vill boka internationella tågresor i Europa?

Mejla Stureplans resebyrå på slu@stureplans.se och meddela dina önskemål för den specifika resan. De sköter all hantering av dessa resor och det är dem du ska ha kontakt med. Om det behövs anlitar de en underleverantör som är specialiserad på internationella tågresor.

Vi är flera inom avdelningen/institutionen som ska boka tåg till samma ort och skulle vilja sitta tillsammans. Hur går man tillväga?

För att boka tågresa där man vill sitta tillsammans måste bokningen göras av en person som har behörighet att boka åt andra. Bokningen som denna gör måste då ske under samma bokningstillfälle.

Jag har hittat en mycket billigare resa själv som inte resebyrån givit som förslag. Kan jag boka själv?

Nej, alla resor ska bokas via vår upphandlade resebyrå (läs mer i reseriktlinjerna).

 

Jag vill boka bussresa men hittar inte det alternativet hos resebyrån. Hur bokar jag buss?

Bussresor bokas i Proceedo. 

Har du behörighet att beställa i Proceedo gör du det under

Resor, Boende & Konferens - Bussresor. Välj region.

 

Om du inte har behörighet att beställa i Proceedo kontaktar du den behöriga beställaren på din institution eller motsvarande.

Jag vill boka taxi. Hur går jag tillväga?

Taxi

Flyg-/tågtaxiresor som bokas i samband med en flyg-/tågresa ska bokas via resebyrån för att säkerställa rätt pris på resan och rätt referenser på fakturan.  

SLU har avropat Kammarkollegiets upphandling för statliga myndigheter avseende taxitjänster i samband med flyg/tåg. Vi använder därmed företaget Flygtaxi. Resebyrån kan boka dem i anslutning till flyg- och tågresor i Sverige.

Avser din resa enbart taxi så kan du boka det själv via det lokala taxibolaget. Taxitjänst är inte upphandlat via Kammarkollegiet och kan därmed inte bokas via resebyrån. 

Jag har frågor kring miljö och klimatkompensation. Vem kan jag kontakta?

För miljöfrågor och klimatkompensation hänvisar vi till miljo@slu.se

Jag har frågor kring min resefaktura. Vem kan jag kontakta?

För frågor om resefakturor hänvisar vi till ekonomi@stureplans.se.

Får jag behålla ersättningen man får vid flygförseningar?

Ja. Enligt en EU-förordning ska ersättning till en drabbad flygpassagerare tillfalla passageraren, även om ett företag eller en organisation har bekostat resan. Du som passagerare gör upp detta direkt med flygbolaget.

Vad gäller om jag vill kombinera min resa med något privat? Till exempel vid utbildning i Uppsala, får jag bo i Stockholm där jag har vänner?

En tjänsteresa kan inte kombineras med en privat resa utan går alltid från bostaden eller arbetsplatsen till förrättningsstället. Privata resor i anslutning ska bokas samt bekostas privat och ske på ledig tid.

Det är inte tillåtet att boka resor åt familjemedlemmar via SLU:s resebyrå.

Övriga frågor

Om du har någon fråga som inte finns med i denna FAQ så vänligen mejla till resor@slu.se.


Kontaktinformation

För frågor relaterade till din resa och bokningssystemet, kontakta slu@stureplans.se

För frågor kring din resefaktura, kontakta ekonomi@stureplans.se

För frågor kring miljö och klimatkompensation, kontakta miljo@slu.se

För utökad behörighet att boka resor åt andra, kontakta resor@slu.se

Om du behöver hjälp i bokningssystemet, se FAQ och manual i Stureplans Online under Tjänster.