Katalogansvarig

Senast ändrad: 10 april 2024

Katalogrollen är en administrativ roll som ägs av personalavdelningen. På den här sidan hittar du som är katalogansvarig information, manualer/lathundar och annat som kan vara bra att ha när man är katalogansvarig.

Katalogansvariga har till uppgift att se till så att de personer som ska ha får nödvändiga resurser från SLU, detta administreras i första hand i Idis (SLU:s identitet- och informationssystem). Det är Idis som används för att visa vilka som är anställda och verksamma samt studenter. Idis kontrollerar också vilka personer vid SLU som har tillgång till resurser, och även inaktiverar dem automatiskt enligt regelverk.

Arbetsuppgifter

 • Beställa resurser (AD-konto, e-post, telefonanknytning, passerkort) till interna och externa medarbetare
 • Avbeställa resurser (AD-konto, e-post, telefonanknytning, passerkort) för interna och externa medarbetare
 • Kontinuerligt kontrollera att uppgifter angående medarbetare (ex. roller, organisationstillhörighet osv) stämmer i Idis.

  Idis
 • Registrera externa medarbetare
 • Avregistrera externa medarbetare
 • Underhålla medarbetarinformation för både anställda och externa medarbetare
 • Underhålla organisationsuppgifter om institutionen/motsvarande och dess undergrupperingar
 • Registrera och avregistrera roller i Idis för medarbetare

Kompetenskrav

 • Kunskaper i Idis

Porträttbilder i Idis

Genom att ha ett foto av sig själv inlagd i Idis kommer den bilden att synas på webbsidor med personalinformation, i interna e-postmeddelanden och i Teams.

Krav på bild:

 • välliknande och aktuell
 • bilden måste vara i filformatet .jpeg eller .jpg
 • lugn, ljus bakgrund
 • visa huvud och axlar
 • bör inte överskrida 10 MB

Tänk på att bilden är ett sätt att stärka både en persons profil och SLU:s varumärke! Eventuella bilder som är lustiga eller förvrängda på något sätt kommer därför att plockas bort. Uppdateringen på medarbetarwebben slår igenom dagen efter.

Behörigheter i Idis

Det är den administrativa rollen "Katalogrollen"som sköter hanteringen av identiteter, organisationer, roller och behörigheter i Idis. Det är viktigt att alla enheter har en eller i bästa fall flera katalogansvariga då Idis bland annat styr behörigheter till AD-inloggning och E-post.

För att bli behörig som katalogansvarig krävs att rollen läggs på personen i Idis-administratörsportalen. Det ska göras av en redan existerande katalogansvarig.


Kontaktinformation

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen, SLU