Medarbetarwebben

Kommunikation & marknadsföring

Här finns mallar, anvisningar och tips för att vi på SLU ska kunna kommunicera internt och externt på ett effektivt och enhetligt sätt. Du hittar även kontaktuppgifter om du behöver råd och stöd.

cv-sida-20181217_140535.jpg

Kommunicera på webben

När du gör din cv-sida går du in via startsidan på medarbetarwebben. Vill du lägga in en händelse i SLU:s kalender eller sprida dina forskningsresultat i en nyhet? Be då din närmaste webbpublicerare om hjälp att målgruppsanpassa innehållet och publicera det. Din roll som informationslämnare är viktig för att webben ska hållas aktuell!

personer_gdpr_750px.jpg

GDPR och SLU:s bild-/videomaterial

Vid SLU samlar vi in mängder av personuppgifter i form av bild, video och tillhörande information i form av namn, yrkestitel, verksamhetsort och organisatorisk hemvist. Detta material används sedan för att informera allmänheten om vår verksamhet.

Läs mer om GDPR:s påverkan på vår kommunikation