Medarbetarwebben

Kommunikation & marknadsföring

Här finns mallar, anvisningar och tips för att vi på SLU ska kunna kommunicera internt och externt på ett effektivt och enhetligt sätt. Du hittar även kontaktuppgifter om du behöver råd och stöd.

SLUordbild750x450.png

Vårt varumärke

Grunden för all vår kommunikation är vårt varumärke. Här hittar du information om grunden i vårt varumärke, om varumärkesprojektet med mera.

Korsväg-20180902_191718-750.jpg

Kommunikationskanaler

Här hittar du två listor över de kanaler som vi kan använda för att kommunicera internt och externt.

cv-sida-20181217_140535.jpg

Kommunicera på webben

SLU:s viktigaste kanal är våra webbplatser. När du gör din cv-sida går du in via startsidan på medarbetarwebben och gör sidan själv. Vill du lägga in en händelse i SLU:s kalender eller sprida dina forskningsresultat i en nyhet får du be din närmaste webbpublicerare om hjälp att målgruppsanpassa innehållet och publicera sidan. Du är viktig som informationslämnare för att webben ska hållas aktuell!

Publicerad: 18 december 2018 - Sidansvarig: studion@slu.se