Internredaktionen vid kommunikationsavdelningen

Senast ändrad: 19 februari 2024

På kommunikationsavdelningen finns det, från och med januari 2022, en internredaktion som arbetar strategiskt med nyhetsflödet internt.

Internredaktionen består av följande personer:

  • Ulla Ahlgren
  • Mårten Granert-Gärdfeldt
  • Anette Neldestam Larsson
  • Vanja Sandgren
  • Linda Vidarv

Du kan kontakta internredaktionen via internkommunikation@slu.se.