Poddar & ljudfiler

Senast ändrad: 12 september 2019

Vi har i nuläget ingen färdig rekommendation för lagring och spridning av poddar och annat ljudmaterial. Just nu pågår arbete med att ta fram riktlinjer.


Kontaktinformation

Mia Peterson, kommunikatör, varumärke och kommunikationsplattformar
Kommunikationsavdelningen, SLU
some@slu.se, 018-67 11 72, 070-344 6547