Poddar & ljudfiler

Senast ändrad: 04 januari 2023

Vi har i nuläget ingen färdig rekommendation för lagring och spridning av poddar och annat ljudmaterial.