Poddar & ljudfiler

Senast ändrad: 04 april 2022

Vi har i nuläget ingen färdig rekommendation för lagring och spridning av poddar och annat ljudmaterial.