Poddar & ljudfiler

Senast ändrad: 24 oktober 2023

Vi har i nuläget ingen färdig rekommendation för lagring och spridning av poddar och annat ljudmaterial.