Medarbetarwebben

Vår logotyp

Logotypen är symbolen för varumärket SLU. Det är den främsta bäraren av vår visuella identitet och de värden som vi förknippas med. Den ska alltid användas när SLU är avsändare och finns för webb, dokument, presentationer och tryck, med och utan utskrivet namn eller med löfte samt på platta för brokiga bakgrunder. 

Logotyp i grund­utförandet

Vår logotyp i färg mot vit bakgrund ska användas i första hand när det är möjligt. I de fall det inte går, kan istället en svart eller vit logotyp användas. Välj den variant, svart eller vit, som ger störst kontrast och syns bäst mot bakgrunden. Om bakgrunden är brokig kan logotyp på vit platta användas. 

Logotypen får inte förändras, förvanskas eller ingå i andra symboler, logotyper, märken eller liknande. Riktlinjer finns för samarbeten och när vi är bland många andra aktörer.

En förodling i växthus med färgmarkerade skyltar med handskriven information och exempel på logotype för internationella samarbeten.

När vi är tillsammans med andra

När vi är avsändare tillsammans med andra organisationer, myndigheter eller företag, i ett sammanhang på svenska, ska logotypen i dess grundutförande användas. I internationella sammanhang använder vi logotypen med vårt namn utskrivet på engelska.

Bild på logotyp men utskrivet namn i SLU:s wordmall för dokument.

Logotyp för dokument

Den här logotypen, med utskrivet universitets­­­namn på två språk, ger möjlighet att lägga till en specifik avsändare inom organisationen under linjen. Den används i mer formella dokument som till exempel interna styrdokument, intyg och brev.

I våra wordmallar finns den här logo­typen i sidhuvudena med plats för att direkt fylla i olika specifika avsändare. Du kan även hämta färdiga logotyper mer organisatoriska namn.

Vår logotyp sedan 1996

SLU:s logotyp utformades av hovkalligraf Lars Laurentii och togs i bruk den 1 januari 1996. Färgerna grön och röd representerar naturen och livet. Symbolen är nonfigurativ och har många olika tolkningsmöjligheter och associationer. Logon har sett likadan ut sedan den skapades med endast ett par smärre förändringar genom åren, den senaste gjordes 2012 då akronymen SLU gjordes lite tydligare och färgerna korrigerades för större kontrast och mättnad.

 

Publicerad: 21 juni 2021 - Sidansvarig: varumarke@slu.se
Loading…