Hoppa till huvudinnehåll

Vår logotyp

Logotypen är symbolen för varumärket SLU. Det är den främsta bäraren av vår visuella identitet och de värden vi förknippas med. Logotypen ska alltid användas när SLU är avsändare.

Hämta logotyp i grund­utförandet

Vår logotyp i färg mot vit bakgrund ska användas i första hand när det är möjligt. I de fall det inte går, kan istället en svart eller vit logotyp användas. Välj den variant, svart eller vit, som ger störst kontrast och syns bäst mot bakgrunden. Om bakgrunden är brokig kan logotyp på vit platta användas. 

Logotypen får inte förändras, förvanskas eller ingå i andra symboler, logotyper, märken eller liknande. 

Paraply i SLU:s färger. Illustration.

SLU som avsändare

Modervarumärket SLU är det paraply under vilket alla våra verksamheter samlas. SLU ska i första hand stå som ensamt varumärke, där logotypen är en gemensam och tydlig avsändare.

Alla verksamheter och delar i organisationen ska ha beskrivande namn. Inga egna logotyper får förekomma. Första gången universitetets namn används i en text skrivs det alltid ut, alltså SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. Därefter kan akronymen SLU användas.

I vissa fall kan mottagaren ha behov av att veta vilken del av organisationen som är avsändare. Då används vår logotyp med organisatoriskt namn enligt den grafiska profilen.

Logotyp på vit platta och med löfte

Logotyper för brokiga bakgrunder eller om det behövs förklaras vilken slags universitet vi är.

Logotyp + organisatoriskt namn

Ibland kan det vara viktigt att lyfta fram en viss verksamhet. Logotyp med organisatoriskt namn finns i två varianter.

En förodling i växthus med färgmarkerade skyltar med handskriven information och exempel på logotype för internationella samarbeten.

Logotyp i internationella sammanhang, samarbeten och i gemensamma avsändare

När vi är avsändare tillsammans med andra organisationer, myndigheter eller företag, i ett sammanhang på svenska, ska logotypen i dess grundutförande användas. I internationella sammanhang använder vi logotypen med vårt namn utskrivet på engelska.

Bild på logotyp men utskrivet namn i SLU:s wordmall för dokument.

Logotyp för dokument

Den här logotypen, med utskrivet universitets­­­namn på två språk, ger möjlighet att lägga till en specifik avsändare inom organisationen under linjen. Den används i mer formella dokument som till exempel interna styrdokument, intyg och brev.

I våra wordmallar finns den här logo­typen i sidhuvudena med plats för att direkt fylla i olika specifika avsändare. Du kan även hämta färdiga logotyper med organisatoriska namn.

Vår logotyp sedan 1996

SLU:s logotyp utformades av hovkalligraf Lars Laurentii och togs i bruk den 1 januari 1996. Färgerna grön och röd representerar naturen och livet. Symbolen är nonfigurativ och har många olika tolkningsmöjligheter och associationer. Logon har sett likadan ut sedan den skapades med endast ett par smärre förändringar genom åren, den senaste gjordes 2012 då akronymen SLU gjordes lite tydligare och färgerna korrigerades för större kontrast och mättnad.

 

Publicerad: 02 februari 2024 - Sidansvarig: varumarke@slu.se
Loading…