SLU-mallar för Word

Senast ändrad: 20 september 2022

Här hittar du SLU:s gemensamma dokumentmallar för Word-dokument, till exempel för beslut och protokoll.

Det finns sex Word-mallar för olika typer av dokument:

 • Allmän
 • Beslut
 • Internt styrande dokument
 • Kallelse (två varianter)
 • Protokoll

Flera av mallarna kan, med några mindre ändringar, användas även för andra typer av dokument. Läs mer under rubriken Använda mallarna för andra dokumenttyper.

Har du en SLU-dator?

Om du har en SLU-dator (Windows eller Mac) med standardinstallation från IT-avdelningen är mallarna redan installerade. 

Har du inte en SLU-dator?

Om du inte har en SLU-dator kan du ladda ned mallarna från den här sidan och installera dem enligt instruktionerna.

Vad är en mall?

En mall är en fil som skapar en kopia av sig själv när den öppnas.  När du öppnat filen, och därmed skapat kopian, sparar du den som en docx-fil.

 • dotx = mallfil
 • docx = dokumentfil

Bokstaven t i mallfilerna står för template, det vill säga mall på engelska.

Blir dokumenten tillgängliga?

SLU:s Word-mallar är tillgänglighetsanpassade så långt det går med den design de har i dagsläget. Om du tillgänglighetskontrolllerar ett dokument som skapats med en SLU-mall kommer du att få vissa varningar som inte går att undvika.

Det gäller främst följande:

 • Logotypens placering i dokumenthuvudet (ej i linje)
 • Tomma tabellceller i dokument där tabeller används för att strukturera innehållet (till exempel underskrifter i beslut)

Installera Word-mallar (Windows)

Om du har en SLU-dator

Om du har en dator med standardinstallation från IT-avdelningen är mallarna redan installerade. Välj Arkiv > Nytt i Word, välj språkmapp och sedan den mall du vill använda.

Om du har en annan dator

Om du inte har en SLU-dator måste du själv ladda ned mallarna och installera dem. Instruktionen gäller Office 2016.

Börja med att ange var du sparar dokumentmallar så att Word hittar dem när du skapar nya dokument.

 1. Öppna mappen ~\Dokument\Anpassade Office-mallar.

 2. Klicka i adressfältet i Utforskarens ovankant Dokument\Anpassade Office-mallar. Då visas sökvägen till mappen. Kopiera sökvägen.

 3. I Word väljer du sedan Arkiv > Alternativ > Spara och
  klistrar in sökvägen i rutan Standardplats för personliga mallar.

 4. Ladda ned den eller de mallar du vill använda från listan nedan. Du kan högerklicka på den och spara den direkt i mappen Anpassade Office-mallar.

 5. Om du redan har laddat ned mallarna till en annan mapp flyttar du dem till mappen Anpassade Office-mallar.

Klicka på den mall du vill ladda ned. Detta är de svenska mallarna. De engelska mallarna kan du ladda ned från den engelskspråkiga sidan.

Installera Word-mallar (Mac)

Om du har en SLU-dator

Om du har en dator med standardinstallation från IT-avdelningen är mallarna redan installerade. Välj Nytt i Word, välj språkmapp och sedan den mall du vill använda.

Om du har en annan dator

Om du inte har en SLU-dator måste du själv ladda ned mallarna och installera dem. Instruktionen gäller Office 2019.

Installera samtliga mallar (Office 2019/Office 365)

 1. Ladda ned SLU-mallarna.

 2. Dubbelklicka på filen SLU-templates_2021.dmg i mappen Hämtade filer.

 3. Dra den eller de mallmappar du vill installera till genvägen Templates.

Skärmdump som visar hur mallarna installeras.

Öppna Word och välj Nytt. Mallmapparna ska nu vara synliga:

Skärmdump som visar de installerade mallarna.

Om du inte ser mallmapparna kan du behöva söka efter dem. Det behöver du bara göra första gången du ska använda dem. Skriv ”SLU” i sökfältet i det övre högra hörnet i Word-fönstret.

Installera enstaka mallar (Office 2019/Office 365)

Detta är de svenska mallarna, de engelska mallarna laddar du ned från den engelskspråkiga sidan.

 1. Ladda ner den mall du vill installera. Det går utmärkt att dubbelklicka på en mall för att använda den en gång, men om du vill att den ska finnas som val varje gång du skapar ett nytt dokument följer du stegen nedan.

 2. Öppna Finder.

 3. Klicka på i menyraden högst upp på skärmen och välj Dator

 4. Navigera till Macintosh HD > Bibliotek > Application Support > Microsoft > Office365 > User Content > Templates

 5. Dra mallen/mallarna du laddade ner tidigare till den här mappen. Ange ditt lösenord när det efterfrågas. I den här mappen kan du lägga in olika typer av Office-maller, t.ex Word och Powerpoint. Mallarna kommer bara dyka upp i den applikation mallen är avsedd för. Du kan även skapa mappar för att skilja svenska och engelska mallar åt om så önskas.

 6. Öppna Microsoft Word, mallarna ska nu vara tillgängliga.

För att använda en mall klickar du först på mallen och sedan på Skapa. Om du redan har öppnat ett dokument väljer du istället Arkiv > Ny från mall.

Använda mallarna för andra dokumenttyper

Använda mallarna för andra dokumenttyper

Mallen Allmän

Mallen Allmän kan användas för intyg, brev, PM och andra dokument där det bara behövs en grund i form av dokumenthuvud och format för rubriker och brödtext.

Brev

Som avslutningsfras i brev använder du Med vänlig hälsning eller Enligt uppdrag. Lägg även till rubrikerna Sändlista och Kopia för kännedom om de behövs.

Skärmdump som visar hur ett brev kan se ut.

Promemoria (PM)

Om du använder mallen Allmän för att skriva en promemoria bör du lägga till följande:

Rubriken "Målgrupp och syfte"

Ange vem som har initierat promemorian och för vem den i första hand är skriven. Det kan vara universitetsstyrelsen, rektor, en fakultetsnämnd, dekan, universitetsdirektören etc.

Ange även varför den har skrivits och vad den förväntas leda till, till exempel en ändring av ett regelverk eller hur en viss situation ska hanteras.

Sammanfattning

En promemoria bör också ha en sammanfattning. Sammanfatta innehållet så kortfattat som möjligt och ange tydligt vilka förändringar och konsekvenser eventuella förslag har. Sammanfattningen ska helt bygga på vad som står i själva promemorian. Den ska inte innehålla någon ny information. Sammanfattningen bör vara högst två sidor.

Innehållsförteckning

Lägg gärna till en innehållsförteckning om det är en längre text. Välj Innehållsförteckning från menyn Referenser i Word.

Skärmdump som visar hur man infogar en innehållsförteckning.

Du uppdaterar en innehållsförteckning genom att klicka först i innehållsförteckningen och sedan på Uppdatera tabell på den grå flik som visas. Välj Uppdatera hela tabellen. Du kan också klicka i innehållsförteckningen och sedan trycka på F9, eller högerklicka och välja Uppdatera tabell.

Skärmdump som visar hur man uppdaterar en innehållsförteckning.

Mallen Beslut

Förenklat beslut

För enklare beslut är rubrikerna Motiv till beslutet och Beslutets innebörd och bedömda konsekvenser inte nödvändiga utan kan strykas.

Begäran

Mallen för beslut kan också användas för att skriva en begäran. En begäran skickas från en underställd nivå till en högre nivå, till exempel från en dekan till rektor eller från en fakultetsnämnd till styrelsen.

Det blir enklare för mottagaren att bereda ärendet om alla fakta och motiv finns redovisade. Det ska klart framgå vad den som sänder in begäran vill, till exempel vilket regelverk som ska ändras, hur mycket det kan komma att kosta och vilka motiv som ligger bakom begäran.

Det ska vara lätt för mottagaren att förvandla en begäran till ett beslut, därför är det bäst att använda beslutsmallen om du behöver skriva en begäran.

Skärmdump som visar en begäran.

Mallen Kallelse

Det finns två mallar för kallelser:

 • allmän kallelse till sammanträde/möte
 • kallelse till nämnder där protokoll förs för ett beslutsärende i taget, till exempel lärarförslagsnämnder och docentnämnder.

För enklare möten kan du stryka förslaget till föredragningslista.

Skapa tillgängliga pdf-filer från Word och andra program

Pdf-dokument är inte automatiskt tillgängliga för alla. Därför är rekommendationen att så långt som möjligt undvika pdf:er och att istället publicera ditt innehåll som html (alltså som vanlig text på en webbsida). Om du trots allt måste publicera en pdf kan du kort beskriva dess innehåll i anslutning till länken, för att hjälpa besökaren att avgöra om hen har nytta av att ladda ner dokumentet.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service omfattar alla dokument skapade efter 23 september 2018. Har du en äldre men viktig eller flitigt läst pdf-fil behöver du se till att också den är tillgänglig för alla.

Skapa tillgängliga pdf:er via Word

För att en pdf-fil ska bli tillgänglig är det viktigt att den är skapad utifrån ett korrekt ursprungsdokument, som regel i Word. Det gör du genom att

 • använda formatmallar med korrekt formatterad text och korrekta rubriknivåer
 • ange alt-texter för bilder och allt annat innehåll som inte är text
 • formatera tabeller med rubrikrad och alt-text.

Bilder:

 1. Markera  bilden
 2. Högerklicka och välj formatera bild för att lägga till alt-texten.
 3. Välj "layout och egenskaper" och sedan Alternativ text. Alt-texten är den text som en skärmläsare läser upp för den som inte kan se bilden.

Tabeller:

 1. Markera tabellen
 2. Högerklicka och välj Tabellegenskaper.
 3. Välj fliken Alternativtext och ange alt-texten i fältet beskrivning.
 4. Välj fliken Design och bocka i kryssrutan för rubrikrad.

Testa dokumentets tillgänglighet i Word

Du kan testa ditt dokument i Microsofts inbyggda tillgänglighetskoll innan du sparar det som pdf. Skriv in "Tillgänglighetskontroll" i hjälpfunktionen och följ anvisningarna. Eventuella fel hittar du i ett separat fönster på skärmen, tillsammans med anvisningar för hur du åtgärdar dem. 

Du kan också lyssna på den färdiga filen för att säkerställa att den läses upp på ett bra sätt. Det kan du göra genom att:

 1. Öppna filen i webbläsaren Edge.
 2. Högerklicka och väj Läs upp. 

SLU:s dokumentmallar

SLU:s dokumentmallar i Word är tillgänglighetsanpassade så långt det går med den design de har i dagsläget. Om du tillgänglighetskontrolllerar ett dokument som skapats med en SLU-mall kommer du att få vissa varningar som inte går att undvika.

Det gäller främst följande:

 • Logotypens placering i dokumenthuvudet (ej i linje).
 • Tomma tabellceller i dokument där tabeller används för att strukturera innehållet (till exempel underskrifter i beslut).

Rätta en pdf-fil

Behöver du rätta en pdf-fil går det att göra med hjälp av programet Arobat pro. Men det är mycket enklare att göra rätt i källsystemet än att rätta i efterhand.

Pdf:er skapade från andra program än Word

Tillgänglighetskraven gäller också för pdf:er skapade från andra program än Word, som till exempel Powerpoint eller InDesign. Microsofts tillgänglighetskontroll finns inbyggd i alla Microsoftprodukter. För InDesign finns också inbyggd funktionalitet och en checklista. Rekommendationen är dock att om möjligt undvika pdf:er på webbplatsen och istället presentera informationen direkt på webbsidorna.

Andra dokumentmallar (rapporter)


Kontaktinformation

IT-stöd, tel 66 00: Frågor om mallarna.

dokumentmallar@slu.se: Synpunkter, förslag och utvecklingsidéer som rör dokumentmallarna.