Grafisk profil

Senast ändrad: 04 december 2023

När vi kommunicerar visuellt, det vill säga med bilder, färger och former, så utgår vi alltid från varumärket. Det finns en direkt koppling mellan vår personlighet och vårt visuella uttryck.

Återspeglingen av egenskaper sker subtilt med form och tonalitet. Våra profilkollage återspeglar till exempel en global känsla, med sina runda former, och det moderna uttrycket genom en high tech-känsla. Det moderna förstärks ytterligare genom de grafiska elementen som anger rörelse och riktning.

Delarna i den grafiska profilen ger många möjligheter till kreativa kombinationer och anpassningar samtidigt som den håller ihop vår visuella identitet och skapar igenkänning.

Se fler exempel på hur vår grafiska profil används.

Fakta:

SLU:s grafiska profil och komponenter, som exempelvis våra llustrationer, får endast användas när SLU är avsändare tillsammans med SLU:s logotyp. 


Kontaktinformation

Enheten för varumärke och kommunikationsplattformar
Kommunikationsavdelningen