Översättning

Senast ändrad: 19 november 2021

SLU är ett parallellspråkigt universitet – vi använder både svenska och engelska i vårt arbete. Det innebär att mycket av den information vi producerar behöver översättas. Här kan du läsa om hur du beställer översättning.

Språklagen slår fast att svenska är huvudspråket i Sverige. Det betyder att SLU som myndighet är skyldigt att informera om sin verksamhet på svenska. Svenska är myndighetsspråket och det språk som normalt används i vårt administrativa arbete.

Engelska behövs för att kommunicera med omvärlden, sprida SLU:s kunskap och attrahera personal och studenter från andra språkmiljöer än den svenska.

Engelska behövs också internt. De studenter och den personal som inte behärskar svenska måste ha tillgång till den information de behöver på ett språk de förstår. Detta innebär att mycket av den information vi producerar måste översättas.

Vad ska översättas? 

Läs mer här om vilken information som behöver finnas på båda språken.

Beställa översättning

Kortare texter med hela SLU/all personal/alla studenter/alla på en SLU-ort som målgrupp kan ofta översättas internt. Vi har tyvärr inte möjlighet att ta emot uppdrag från enskilda forskare eller doktorander.

I andra fall beställer du översättning från det statliga ramavtalet. OBS att det tidigare statliga ramavtalet har löpt ut. Ett nytt beräknas vara på plats i början av nästa år. Tills dess går det bra att kontakta valfri leverantör, inklusive de tidigare ramavtalsleverantörerna. Be alltid om prisuppgift innan du lägger en beställning.

Tidigare ramavtalsleverantörer:

Läs mer nedan och kontakta språkkoordinatorn om du har frågor.

Beställa översättning internt

Om målgruppen för din text är alla på SLU (eller alla på en av orterna, all personal, alla studenter etc.) och texten inte är alltför lång kan vi ofta översätta den internt. Interna översättningar debiteras inte.

För andra översättningsbehov finns ett statligt ramavtal som SLU ska använda. OBS att det tidigare ramavtalet har löpt ut, ett nytt väntas i början av 2022.

Tänk på följande när du skickar en förfrågan om översättning:

 • Skriv något beskrivande på ärenderaden. Ett ämne som "Översättning av policy om xx" är bättre än bara "Översättning".
 • Ange alltid när översättningen behöver vara klar. Ange ett datum, inte bara "så snart som möjligt". Ju större framförhållning, desto större chans att du kan få hjälp. Tidsåtgången varierar beroende på arbetsbelastningen, men räkna med minst 5 arbetsdagar för kortare texter (1-2 A4).
 • Skicka texten som en fil som du bifogar mejlet, lägg inte texten i själva mejlet.

Läs också informationen under Läs det här innan du beställer nedan.

Beställa översättning från ramavtalet

Om vi inte kan översätta din text internt beställer du översättning från det statliga ramavtalet. OBS att det tidigare ramavtalet löpte ut i april 2021, ett nytt väntas senare i år.

Läs det här innan du beställer

Läs nedanstående innan du skickar en text för översättning, oavsett om det gäller översättning internt eller ett avrop från ramavtalet.

 1. Skicka filen i ett redigerbart format som Word, Excel eller Powerpoint, inte som pdf.

 2. Om du beställer översättning från ramavtalet, skicka alltid med en länk till SLU:s stilguide.

 3. Se till att du skickar den slutliga versionen. Översättning debiteras per ord i originaltexten, så om omfattningen ändras påverkar det priset. Att göra småändringar när översättningen redan påbörjats är kostsamt och tidskrävande.

 4. Om du behöver beställa översättning av webbsidor, kontakta språkkoordinatorn för råd om hur du bäst förbereder texten för översättning.

 5. Kontrollera att all text är redigerbar. Exempel: Ett Word-dokument innehåller ett diagram med text som ska översättas. Diagrammet har skapats av en länkad Excel-fil. Skicka då med även Excel-filen.

 6. Om dokumentet innehåller illustrationer med text lägger översättaren normalt dessa i en separat fil så att du sedan kan redigera bilden själv. Redigering av bilder finns som tjänst men debiteras då separat.

Fem tips för översättning

 1. Planera för översättning i tidsplanen. Om du behöver båda språkversionerna av en text samtidigt, glöm inte att avsätta tid för översättning. Ramavtalets leveranstider är normalt 5 arbetsdagar för texter på högst 2000 ord och 10 arbetsdagar för texter på 2000-10000 ord. Till det tillkommer åtminstone en arbetsdag för administration av ett uppdrag.

 2. Undvik manuell formatering. Använd alltid en dokumentmall. Manuell formatering, till exempel att skapa tabeller med tabbar, orsakar problem vid översättning. En översatt text är så gott som aldrig lika lång som originalet, den kan både krympa och svälla. Viktigt att komma ihåg inte minst när det gäller trycksaker.

 3. Använd klarspråk.  Anpassa innehåll och stil till målgruppen och skriv kort och koncist. Använd facktermer på ett konsekvent sätt. Undvik ordlekar, metaforer och svåröversatta kulturella referenser.

 4. Skilj på text och grafik. Illustrationer som diagram och tabeller är användbara, men undvik att blanda text och grafik. Använd hellre symboler i tabellen och gör en separat, redigerbar teckenförklaring.

 5. Var beredd att svara på frågor om innehållet. En översättare är expert på att överföra ett meddelande från ett språk till ett annat på ett språkligt korrekt och idiomatiskt sätt. De kan aldrig vara lika mycket ämnesexpert som du är. Om du har användbart referensmaterial, till exempel en tidigare översatt text eller en länk till en webbsida av bra kvalitet där ämnet beskrivs, skicka gärna med det.