Dataskyddsförordningen GDPR och SLU:s bild-/videomaterial

Senast ändrad: 10 oktober 2022
Ikon som visar tre människor i siluett.

Vid SLU samlar vi in mängder av personuppgifter, inte minst i form av bilder och videofilmer med tillhörande information. Informationen som lagras ihop med bilderna kan vara exempelvis namn, yrkestitel, verksamhetsort och organisatorisk hemvist. Detta material används sedan för att informera allmänheten om vår forskning, undervisning, miljöanalys, våra campusområden, akademiska högtider och större konferenser/event.

Om du vet med dig att du har fotograferats i något sammanhang och inte vill att SLU använder eller tillhandahåller detta material för information om universitetet och vår verksamhet, kontakta SLU:s bildredaktör.

Se även detaljerad information om universitetets lagring av personuppgifter i form av foto- och videomaterial (pdf).