Målgruppsanpassad manual

Senast ändrad: 04 december 2023

Vi kommunicerar dagligen med flera olika målgrupper i en mängd olika sammanhang, därför är det extra viktigt att vi ger en enhetlig bild av SLU och de värden vi står för. Samtidigt måste vi anpassa vårt språk och tonläge efter både målgrupp och kanal.

Med utgångspunkt i vår varumärkesmanual kan man skräddarsy manualer anpassade för en särskild målgrupp. Den blir ett ett praktiskt verktyg att luta sig mot i det dagliga arbetet där budskap och bildval har vässats lite extra.

Kommunikationsmanual för studentrekrytering

Omslag på kommunikationsmanual för studentrekrytering vid SLU

SLU har en målgrupps­anpassad kommunikationsmanual för de som jobbar med studentrekrytering. Den används oavsett om det handlar om att ta fram en kampanj för sociala medier, producera en informativ ambassadörsfilm eller arrangera ett event på campus.

 


Kontaktinformation

Enheten för varumärke och kommunikationsplattformar
Kommunikationsavdelningen