Några exempel – grafisk profil

Senast ändrad: 19 februari 2024

Så här kan SLU:s kommunikationsmaterial se ut.

Foto av grönt lövverk och tjej som läser i kombination med illustrationer och sverigekarta.

Ur SLU:s presentation i powerpoint. Se hela presentationen här.

profilkollage entrevagg

Exempel på hur profilkollage, färger och illustrationer används på en profilerad vägg vid SLU Servicecenter i Umeå. Läs mer om SLU:s profilerade väggar här.

Bild på mobilskärm som visar SLU:s annons på Facebook.

Karusellannons för masterprogrammet Food and Landscape. Den gick under perioden för den internationella antagningen.

 

Illustrationen visar två exempel på sidhuvuden med SLU:s logotyp, kil och illustrationer.

Sidhuvuden till nyhetsbrev från SLU Centrum för naturvägledning.

 

Illustrationen visar två exempel på infografik vid skogsbrand samt på webbsida.

Exempel på infografik för att förklara skogsbrand samt exempel på visualisering av SLU:s strategi på webben.

 

Två bilder ur SLU:s filmer som visar användning av illustrationer.

Exempel ur filmen SLU är du där våra illustrationer använts i animeringar.

 

Exempel på grön sida med infografik.

Ur presentation i Powerpoint.

 

Bilden visar fem exempel på digital användning av egen profil, svarta illustrationer av olika arter mot blå bakgrund.

SLU Artdatabanken profilerar sig utifrån SLU:s grafiska profil tillsammans med ett mönster av egna illustrationer. Det skapar en tydlig igenkänning och hör samtidigt ihop med SLU:s övriga kommunikation. 

Överst till vänster: Mönstret applicerat i Artportalens sidhuvud. Överst till höger: bildknapp i Epi-server. Nederst till vänster: Bild ur film för Artfakta. Nederst till höger: Exempel på banner från lanseringen av Artfakta.

Fler exempel i bildspelet nedan.

 


Kontaktinformation

Enheten för varumärke och kommunikationsplattformar
Kommunikationsavdelningen